διδάσκω για την τριβή

Αποτέλεσμα εικόνας για τριβηΑποτέλεσμα εικόνας για τριβηΑποτέλεσμα εικόνας για τριβη
Η έννοια της τριβής κατέχει κεντρικό ρόλο στο χώρο της φυσικής. Σε αυτή την σελίδα θα βρείτε δραστηριότητες που αφορούν την τριβή. Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διδασκαλία των φυσικών επιστημών στην τάξη. Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις σχετίζονται με ένα θεατρικό για την τριβή και έχουν σκοπό τη διδασκαλία του φαινόμενου της τριβής με ψυχαγωγικό και συνάμα εκπαιδευτικό τρόπο.