διδάσκω για την υγεία

[Untitled]
Η υγεία είναι ένα θέμα που αφορά όλους μας. Πόσο ενημερωμένοι είστε για την υγεία; Σε αυτή την σελίδα υπάρχει μια γκάμα σεναρίων δραστηριοτήτων που αφορούν το παραπάω θέμα. Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διδασκαλία των φυσικών επιστημών στην τάξη. Επιπρόσθετα, οι δραστηριότητες περιέχουν θεατρικά, δημιουργία κολλάζ, δημιουργία αφίσας, αντιπαράθεση επιχειρημάτων, παιχνίδια ρόλων και άλλα που αποτελούν έναν εναλλακτικό και ενδιαφέροντα για τα παιδιά τρόπο διδασκαλίας.

More pages