διδάσκω για την ύλη

Αποτέλεσμα εικόνας για υληΑποτέλεσμα εικόνας για υληΑποτέλεσμα εικόνας για υλη
Ύλη: Ένα θέμα με πολλά ερωτήματα που ενδιαφέρει μικρούς και μεγάλους. Σε αυτή την σελίδα υπάρχουν δραστηριότητες που αφορούν την ύλη. Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διδασκαλία των φυσικών επιστημών στην τάξη. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει μια κινητική δραστηριότητα που αφορά τον τεμαχισμό της ύλης με σκοπό να κατανοήσουν οι μαθητές/τριες τη δομή των ατόμων, δηλαδή των μικρότερων σωματιδίων στα οποία μπορεί να διαιρεθεί η ύλη.