διδάσκω για το αερόστατο

Αποτέλεσμα εικόνας για αεροστατοΣχετική εικόνα
Σε αυτή την σελίδα υπάρχουν διάφορες δραστηριότητες που αναφέρονται στο αερόστατο. Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διδασκαλία των φυσικών επιστημών στην τάξη. Πιο συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες σχετίζονται με τη δραματοποίηση στην τάξη και αποτελούν έναν εναλλακτικό και ενδιαφέροντα τρόπο διδασκαλίας για τα παιδιά.