διδάσκω για το γενετικό υλικό (dna)

[Untitled][Untitled]
Το γενετικό υλικό αποτελεί ένα θέμα με πολλά ερωτήματα. Σε αυτή την σελίδα υπάρχουν διάφορα σενάρια δραστηριοτήτων που αφορούν το γενετικό υλικό (DNA). Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διδασκαλία των φυσικών επιστημών στην τάξη. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν δραστηριότητες με αφορμή σχετικά άρθρα, δραστηριότητες που αποτελούν παιχνίδι ρόλων, που αφορούν την δημιουργια γενεαλογικού δέντρου αλλά και δραστηριότητα που αφορά την γονιμοποίηση. Οι δραστηριότητες αυτές δημιουργούν έναν εναλλακτικό και ενδιαφέροντα για τα παιδιά τρόπο διδασκαλίας.