διδάσκω για το ηλιακό σύστημα

[Untitled]
Το ηλιακό σύστημα αποτελεί ένα θέμα που συναρπάζει τα παιδιά. Στην σελίδα αυτή υπάρχει μια ποικιλία σεναρίων δραστηριοτήτων που αφορούν το ηλιακό σύστημα. Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διδασκαλία των φυσικών επιστημών στην τάξη. Αυτές είναι εμπλουτισμένες με θεατρικά, δημιουργία κολλάζ, δημιουργία αφίσας, αντιπαράθεση επιχειρημάτων, συζητήσεις, παιχνίδια ρόλων και άλλα που αποτελούν έναν εναλλακτικό και ενδιαφέροντα για τα παιδιά τρόπο διδασκαλίας.

More pages