διδάσκω για το λιώσιμο των πάγων

[Untitled][Untitled]
Λιώσιμο πάγων: ένα φαινόμενο που εντυπωσιάζει μικρούς και μεγάλους! Σε αυτή την σελίδα θα βρείτε μία ποικιλία από σενάρια δραστηριοτήτων που αφορούν το λίωσιμο τον πάγων. Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διδασκαλία των φυσικών επιστημών στην τάξη. Πιο συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες έχουν δημιουργηθεί είτε με αφορμή ταινίες κινουμένων στοιχείων είτε με σχετικά με το θέμα άρθρα. Επίσης έχουν δημιουργηθεί δραστηριότητες με θεατρικά, δημιουργία κολάζ, δημιουργία αφίσας και αντιπαράθεση επιχειρημάτων που αποτελούν έναν εναλλακτικό και ενδιαφέροντα για τα παιδιά τρόπο διδασκαλίας.