διδάσκω για το νερό

[Untitled]νερο
Νερό: η πηγή της ζωής! Σε αυτή την σελίδα υπάρχουν διάφορα σενάρια δραστηριοτήτων που αφορούν το νερό. Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διδασκαλία των φυσικών επιστημών στην τάξη. Πιο συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες αποτελούνται από θεατρικά, δημιουργία κολλάζ, δημιουργία αφίσας, αντιπαράθεση επιχειρημάτων, πειράματα, πάζλ και άλλα που αποτελούν έναν εναλλακτικό και ενδιαφέροντα για τα παιδιά τρόπο διδασκαλίας.

More pages