διδάσκω για το οικοσύστημα

μια καλλιτεχνική παρουσίαση ενός οικοσυστήματος - atlaswikiμια καλλιτεχνική παρουσίαση ενός οικοσυστήματος - atlaswikiμια καλλιτεχνική παρουσίαση ενός οικοσυστήματος - atlaswiki
Σε αυτή την σελίδα υπάρχουν διάφορα διδακτικά σενάρια εμπλουτισμένα με δραστηριότητες που αφορούν το οικοσύστημα. Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διδασκαλία των φυσικών επιστημών στην τάξη. Πιο συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες έχουν δημιουργηθεί είτε με αφορμή μια παιδική ταινία για την προστασία του οικοσυστήματος είτε αφορούν μια καλλιτεχνική παρουσίαση του.