διδάσκω για το περιβάλλον

[Untitled][Untitled]
Το περιβάλλον είναι το σπίτι των ανθρώπων και όλων των ζωντανών οργανισμών. Πόσο καλά ομώς το γνωρίζουμε και το προστατεύουμε; Πως μπορούμε να διδάξουμε στα παιδιά την σημασία του για την ζωή όλων των οργανισμών; Αν θέλεις να μάθεις παραπάνω για το αυτό το θέμα σε αυτή την σελίδα θα βρεις μια γκάμα σεναρίων δραστηριοτήτων που αφορούν το περιβάλλον. Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διδασκαλία των φυσικών επιστημών στην τάξη. Πιο συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες έχουν δημιουργηθεί είτε με αφορμή ταινίες κινουμένων στοιχείων είτε με σχετικά με το θέμα άρθρα. Επίσης έχουν δημιουργηθεί δραστηριότητες με θεατρικά, δημιουργία κολλάζ, δημιουργία αφίσας και αντιπαράθεση επιχειρημάτων και άλλα πολλά που αποτελούν έναν εναλλακτικό και ενδιαφέροντα για τα παιδιά τρόπο διδασκαλίας.

More pages