διδάσκω για το σεισμό

[Untitled][Untitled]
Ο σεισμός είναι ένα επικίδυνο φαινόμενο που μπορεί να επιφέρει πολλές καταστροφές. Γι'αυτό το λόγο όλοι θέλουμε να είμαστε ενημερωμένοι ώστε να μπορούμε να προστατευτούμε αν συμβεί. Το σημαντικότερο όμως είναι να ενημερώσουμε και τα παιδιά. Σε αυτή την σελίδα λοιπόν υπάρχουν διάφορα σενάρια δραστηριοτήτων που αφορούν το σεισμό. Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διδασκαλία των φυσικών επιστημών στην τάξη. Οι δραστηριότητες αποτελούνται από θεατρικά, δημιουργία κολλάζ, δημιουργία αφίσας,αντιπαράθεση επιχειρημάτων, δραματοποίηση μύθων, παιχνίδι ρόλων και άλλα που αποτελούν έναν εναλλακτικό και ενδιαφέροντα για τα παιδιά τρόπο διδασκαλίας.

More pages