διδάσκω για το φως

[Untitled]
Σε αυτή την σελίδα υπάρχουν διάφορα σενάρια δραστηριοτήτων που αφορούν το φως. Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διδασκαλία των φυσικών επιστημών στην τάξη. Πιο αναλυτικά, οι δραστηριότητες περιέχουν παιχνίδια ρόλων, δημιουργία αφίσας, δραματοποιήσεις, ποιήματα, κινητική δραστηριότητα, κινητικό παιχνίδι και λογοτεχνική αφήγηση που αποτελούν έναν εναλλακτικό και ενδιαφέροντα για τα παιδιά τρόπο διδασκαλίας.