διδάσκω για το φως και τη σκιά

[Untitled]
Φως και σκιά: ένα θέμα που συναρπάζει μικρούς και μεγάλους. Στην σελίδα αυτή υπάρχουν διάφορα σενάρια δραστηριοτήτων που αφορούν αυτό το θέμα. Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διδασκαλία των φυσικών επιστημών στην τάξη. Αναλυτικότερα, περιλαμβάνεται μία συζήτηση σχετική με το θέμα, ένα θεατρικό καθώς και μια δραστηριότητα κατανόησης μεγέθους σκιών σε συνδιασμό με θέατρο σκιών.