διδάσκω για τον ηλεκτρισμό

[Untitled]
Ηλεκτρισμός: ένα ενδιαφέρον φαινόμενο και χρήσιμο να το γνωρίζουν τα παιδιά. Σε αυτή την σελίδα θα βρεις μια ποικιλία δραστηριοτήτων που αφορούν τον ηλεκτρισμό. Τα σενάρια αυτά είναι εμπλουτισμένα με κατασκευές, θεατρικά παιχνίδια, πειράματα
, δημιουργία κολλάζ, δημιουργία αφίσας, αντιπαραθέσεις επιχειρημάτων και άλλα. Οι δραστηριότητες αυτές ξεφεύγουν από τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας και προσδίδουν στο μάθημα των φυσικών επιστημων ένα θετικό κλίμα, κάνοντας το ενδιαφέρον και την συμμετοχή των παιδιών να αυξάνεται.