διδάσκω για τους δορυφόρους

[Untitled]διδάσκω για τους δορυφόρους - atlaswiki[Untitled]
Οι δορυφόροι είναι ένα θέμα που απασχολεί μικρούς και μεγάλους. Σε αυτή την σελίδα θα βρείτε διάφορες δραστηριότητες που αφορούν τους δορυφόρους. Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διδασκαλία των φυσικών επιστημών στην τάξη. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν δραστηριότητες με αφορμή μια παιδική ταινία για την κίνηση της Σελήνης. Μέσω αυτών των δράσεων τα παιδιά μαθαίνουν σημαντικά επιστημονικά φαινόμενα με έναν εναλλακτικό και ενδιαφέροντα τρόπο.