διδακτική των φυσικών επιστημών για την εκπαίδευση του πολίτη

Στο μάθημα αυτό ανοίγουμε έναν διάλογο για να καταφέρουμε συλλογικά να αναλογιστούμε και να απαντήσουμε τα ακόλουθα ερωτήματα:

- Πώς η επιστήμη και η κοινωνία μπορούν επιτέλους να συναντηθούν;

- Πώς η επιστήμη θα ξεπεράσει τον ελιτισμό και το δογματισμό της και θα επιβεβαιώσει το ρόλο της ως κοινωνική δραστηριότητα με κοινωνικές επιπτώσεις;

- Πώς η εκπαίδευση θα καταφέρει να περάσει από τον επιστημονισμό στην συνάντηση φυσικών επιστημών και πολιτισμού;

Στις ενότητες που ακολουθούν ξετυλίγεται ο διάλογος αυτός επιχειρώντας να συμβάλει με προτάσεις όχι μόνο σε θεωρητικό επίπεδο αλλά και με το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση σύγχρονων, δημιουργικών και πολυτροπικών περιβαλλόντων μάθησης ενημερωμένων από την έρευνα στη διδακτική των φυσικών επιστημών.