διδασκαλία για την ατμοσφαιρική ρύπανση

[Untitled]Με αφορμή το μάθημα «Η ατμοσφαιρική ρύπανση» απ’ το βιβλίο «Ερευνώ και ανακαλύπτω» της Ε΄ τάξης, και μετά από συμφωνία με τα παιδιά, αποφασίζουμε να χρησιμοποιήσουμε το εικονογραφημένο βιβλίο «τίνος είναι ο αέρας;» του Γιο Σομέι, μεταφρασμένο από το Γιάννη Δημάκη και προσαρμοσμένο από τον Βαγγέλη Τασιόπουλο, συνδυάζοντας έτσι την επιστημονική γνώση με τη λογοτεχνία και τη διασκέδαση (παρακάτω παρατίθεται το κείμενο φωτοτυπημένο).
Έτσι, έχοντας μοιράσει το κείμενο φωτοτυπημένο στους μαθητές μας, θα ξεκινήσουμε τοποθετώντας το βιβλίο σε τέτοια θέση στην αίθουσα, ώστε να είναι ορατό από όλους. Έπειτα, διαβάζουμε δυνατά, καθαρά και με τον κατάλληλο τονισμό το κείμενο, χωρίς να κάνουμε αρχικά καμία διακοπή για παρατηρήσεις. Στο τέλος της ανάγνωσης προτιμούμε να συζητήσουμε το περιεχόμενο του βιβλίου, έτσι ώστε να σιγουρευτούμε ότι το έχουν κατανοήσει. Εκεί, θα κάνουμε ερωτήσεις και παρατηρήσεις στα παιδιά, προσανατολίζοντάς τα έτσι στο ηθικό δίδαγμα του βιβλίου που είναι πολύ σημαντικό. Για την καλύτερη κατανόηση του και με σκοπό να προβληματίσουμε τα παιδιά, θα τους μοιράσουμε το ακόλουθο φύλλο εργασίας:

Φύλλο εργασίας:

1. Γιατί η νύμφη του αέρα απευθύνεται στον Τζέηκ και όχι σε έναν άνθρωπο;

2. Ποια κατάσταση επικρατούσε στα ψηλά στρώματα της ατμόσφαιρας όπου βρέθηκε ο Τζέηκ με το αερόστατο;

3. Τι είναι το στρώμα του όζοντος;

4. Τι έχει συμβεί σε αυτό και ποιος ευθύνεται γι’ αυτό;

5. Τι μπορεί να προκαλέσει η τρύπα του όζοντος στη Γη μας;

6. Πως μας βοηθούν τα φυτά να διατηρηθούμε στη ζωή;

7. Τι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι για να σώσουν τη Γη;

Μετά τη συμπλήρωσή του, τους μοιράζουμε τον παρακάτω χάρτη εννοιών και τους αφήνουμε να ελέγξουν μόνοι τα φύλλα εργασίας τους. Στη συνέχεια, συζητάμε μαζί τις απαντήσεις και τις απορίες τους. Γι’ αυτή τη διαδικασία θα χρειαστούμε δύο διδακτικές ώρες. Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι αρχικά να καταλάβουν τα παιδιά την αναγκαιότητα να διαφυλάξουμε το φυσικό μας περιβάλλον από την αλόγιστη συμπεριφορά των ανθρώπων και να υιοθετήσουν μία διαφορετική στάση προς τη φύση. Να ευαισθητοποιηθούν δηλαδή και να κατανοήσουν πως είναι απαραίτητο να σεβόμαστε τη Γη μας για να συνεχίσει αυτή να αποτελεί την ιδανική για εμάς στέγη.

μια διδακτική πρόταση από την Λασπά Ελένη, την Νιώτη Στυλιανή
και τον Δομουχτσή Νικόλαο

More pages