διδασκαλία για το φαινόμενο του θερμοκηπίου

διδασκαλία για το φαινόμενο του θερμοκηπίου - atlaswikiδιδασκαλία για το φαινόμενο του θερμοκηπίου - atlaswiki


1. Χωρίζουμε τα παιδια σε ομάδες των 3-5 ατόμων:

· Καλούμε τις μισές ομάδες να διαβάσουν ξανά το πρώτο άρθρο και τις υπόλοιπες το δεύτερο άρθρο. Ζητάμε από τα παιδια να συγκρατήσουν κάποιες πληροφορίες και να τις καταγράψουν στο τετράδιο τους(6-8 λεπτά).

· Ρωτάμε τα παιδιά αν τυχόν έχουν άγνωστες λέξεις. Καλούμε τα παιδιά να ψάξουν στο λεξικό τις λέξεις που έχουν χρωματιστεί με γαλάζιο χρώμα, τη σημασία τους ή πιθανώς και κάποια συνώνυμά τους.(4-5 λεπτά)

· Μοιράζουμε στα παιδιά των ομάδων έναν χάρτη εννοιών ανάλογο με το περιεχόμενο του άρθρου με το οποίο ασχολούνται. Στα παιδιά που έχουν το άρθρο «2007:Η χρονιά των κλιματικών αλλαγών» δίνουμε το χάρτη


Α.

ενώ σε αυτά με το άρθρο «Η κλιματική αλλαγή μπορεί να περιοριστεί με αλλαγή τρόπου ζωής » το χάρτη

διδασκαλία για το φαινόμενο του θερμοκηπίου - atlaswiki

Β.

· Με τη βοήθεια του χάρτη εννοιών και του άρθρου ζητούμε από τα παιδιά να εκθέσουν τα επιχειρήματά τους σε ένα μικρό παιχνίδι ρόλων. (20-25 λεπτά)
Ρόλοι (επιλογή τυχαία ανάμεσα σε κλειστούς φακέλους)

διδασκαλία για το φαινόμενο του θερμοκηπίου - atlaswiki

§ Δημοσιογράφοι(τουλάχιστον 2)
§ Εκδότης εφημερίδας
§ Πολιτικός
§ Μεγαλοβιομήχανος
§ Μικροπωλητής μεγάλης ηλικίας
§ Κάτοικος περιοχής Σαχέλ Σαχάρας(στην περιοχή αυτή αντιμετωπίζουν το πρόβλημά της έλλειψης πόσιμου νερού)
§ Μικρά παιδιά
§ Αλ Γκορ, πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ
§ Τζορτζ Μπους, σημερινός πρόεδρος των ΗΠΑ
§ Ρατζέντρα Πατσάουρι, Ινδός οικονομολόγος…


μια διδακτική πρόταση από την ΒΥΖΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
και τον Δομουχτσή Νικόλαο

More pages