δραματοποίηση του αποσπάσματος “5 βδομάδες με αερόστατο” του Ιούλιου Βερν

δραματοποίηση του αποστάσματος “5 βδομάδες με αερόστατο” του Ιούλιου Βερν - atlaswikiδραματοποίηση του αποστάσματος “5 βδομάδες με αερόστατο” του Ιούλιου Βερν - atlaswikiδραματοποίηση του αποστάσματος “5 βδομάδες με αερόστατο” του Ιούλιου Βερν - atlaswiki


δραστηριότητα με αφετηρία το υλικό που συλλέξαμε
Η δραστηριότητα που κρίναμε κατάλληλη για το απόσπασμα από το “5 βδομάδες με αερόστατο”, είναι η δραματοποίηση του λογοτεχνικού κειμένου. Τα παιδιά δραματοποιώντας το λογοτεχνικό έργο, γίνονται με έναν φυσικό και ευχάριστο τρόπο κάτοχοι των φυσικών εννοιών που προβάλλονται, συγκεκριμένα των αρχών λειτουργίας του αερόστατου, όχι μέσα από ένα στείρο περιβάλλον αλλά μέσα από το παράθυρο του πολιτισμού (της λογοτεχνίας & του θεάτρου). Το έργο προσφέρεται αρκετά για δραματοποίηση στην τάξη λόγω της έντονης δράσης, της ύπαρξης διαλόγων και της πολυπρόσωπων σκηνών.ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Το απόσπασμα μοιράζεται φωτοτυπημένο στους/στις μαθητές/τριες. Ακολουθεί μεγαλόφωνη ανάγνωση στην τάξη που επεκτείνεται με συζήτηση και κατανόηση εννοιών, συναφών με την αεροστατική, που συναντήθηκαν. Ύστερα από συναίνεση μοιράζονται οι ρόλοι. Η παράσταση δίνεται στα πλαίσια της τάξης και αποτελεί περισσότερο ομαδικό παιχνίδι. Κάποια αντικείμενα που χρειάζονται (αερόστατο, άλογα, τόξα) αναπαριστώνται συμβολικά με κινήσεις ενώ κάποια άλλα (σημαία, χόρτα, σχοινιά ) μπορούν να υπάρξουν σε υποτυπώδη μορφή για να ελκύσουν περισσότερο το ενδιαφέρον των παιδιών. Οι μαθητές/τριες πέρα από το γεγονός ότι βασίζονται στο λογοτεχνικό έργο έχουν και τη δυνατότητα αυτοσχεδιασμού. Διδακτικό υλικό:

--> Φωτοτυπίες με το απόσπασμα του βιβλίου--> συμβολικά αντικείμενα για το θέατρο

Επιδιωκόμενοι στόχοι:
--> Συνειδητοποίηση της σχέσης επιστήμης-πολιτισμού, τον οποίο αντιπροσωπεύει σε αυτή την περίπτωση το λογοτεχνικό έργο--> Αντιμετώπιση Φυσικών επιστημών ως καθημερινό πλαίσιο και ως λύση σε πρακτικά προβλήματα--> Γνωριμία με τον τρόπο λειτουργίας του αερόστατου με ευχάριστο και βιωματικό τρόπο--> Καλλιέργεια φαντασίας, συνεργασίας και ψυχοκινητικών δεξιοτήτων
μια διδακτική πρόταση από την Αβραμίδου Λυδία, την Γκάγκα Θωμαήκαι την Αϊβαλιώτη Ευαγγελία

More pages