δραστηριότητα αντιπαράθεσης επιχειρημάτων για το λιώσιμο των πάγων

δραστηριότητα αντιπαράθεσης επιχειρημάτων για το λιώσιμο των πάγων - atlaswiki δραστηριότητα αντιπαράθεσης επιχειρημάτων για το λιώσιμο των πάγων - atlaswiki δραστηριότητα αντιπαράθεσης επιχειρημάτων για το λιώσιμο των πάγων - atlaswiki

φύλλο ερασίας
ομάδα συνεργασίας


  1. Επιλέξτε έναν από τους τρεις φακέλους που βρίσκονται πάνω στο τραπέζι.


  1. Στο φάκελό σας βρίσκεται μία από τις ακόλουθες φράσεις:
  • Οι υποστηρικτές της οικολογικής καταστροφής από το λιώσιμο
των πάγων.
  • Οι υποστηρικτές των οικονομικών οφελών από το λιώσιμο των
πάγων.
  • Οι δημοσιογράφοι.


  1. Εάν ο φάκελός σας γράφει υποστηρικτές της οικολογικής καταστροφής
από το λιώσιμο των πάγων, τότε είστε εκπρόσωποι μιας ομάδας πολιτών, που υποστηρίζει, ότι υπάρχει
κίνδυνος οικολογικής καταστροφής και απειλή για το περιβάλλον και για την ανθρώπινη ζωή από το
λιώσιμο των πάγων. Μελετήστε το υλικό που σας δόθηκε και συζητήστε μεταξύ σας, προκειμένου να καταλήξετε
στα επιχειρήματα υπέρ του κινδύνου του λιωσίματος των πάγων και της αύξησης της στάθμης της θάλασσας
και κατά των οικονομικών συμφερόντων. Φτιάξτε ένα κείμενο, το οποίο ένας ή περισσότεροι από εσάς
πρόκειται να υποστηρίξουν δημόσια και προετοιμαστείτε για τυχόν ερωτήσεις, που πρόκειται να δεχτείτε
από τους υπέρμαχους των οικονομικών οφελών ή από τους δημοσιογράφους.

  1. Εάν ο φάκελός σας γράφει υποστηρικτές των οικονομικών οφελών από
το λιώσιμο των πάγων, τότε είστε μια ομάδα πολιτών που υποστηρίζει τις οικονομικές δυνατότητες, που
ανοίγονται από το φαινόμενο του λιωσίματος των πάγων. Μελετήστε το υλικό που σας δόθηκε και συζητήστε
μεταξύ σας, προκειμένου να καταλήξετε στα επιχειρήματα υπέρ της ύπαρξης οικονομικών ευκαιριών από
το λιώσιμο των πάγων και κατά της οικολογικής ανησυχίας. Φτιάξτε ένα κείμενο, το οποίο ένας ή περισσότεροι \από εσάς πρόκειται να υποστηρίξουν δημόσια και προετοιμαστείτε για τυχόν ερωτήσεις, που πρόκειται
να δεχτείτε από τους υποστηρικτές της οικολογικής καταστροφής του λιωσίματος των πάγων ή από τους δημοσιογράφους.

  1. Εάν ο φάκελός σας γράφει δημοσιογράφοι, τότε είστε οι δημοσιογρά-
φοι, που συμμετέχουν σε μια αντιπαράθεση ιδεών και επιχειρημάτων μεταξύ των εκπροσώπων μιας ομάδας πολιτών, που υποστηρίζει τους κινδύνους, που εγκυμονεί το φαινόμενο του λιωσίματος των πάγων για το περιβάλλον και τον άνθρωπο και των εκπροσώπων μιας ομάδας πολιτών, που υποστηρίζει τα οικονομικά
οφέλη που προκύπτουν από την εκμετάλλευση των περιοχών αυτών. Μελετήστε το υλικό που σας δόθηκε
και συζητήστε μεταξύ σας, προκειμένου να καταλήξετε στα υπέρ και τα κατά των δυο πλευρών του θέματος.

  1. Κατά τη διάρκεια της δημόσιας αντιπαράθεσης επιχειρημάτων:
προσπαθήστε να ακούτε προσεκτικά τους συνομιλητές σας, (μη σκέφτεστε τι θα πείτε εσείς στην συνέχεια,
αλλά εστιάστε την προσοχή σας σε αυτά που συζητιούνται σε κάθε δεδομένη στιγμή), να διατυπώνετε
ξεκάθαρα τις ερωτήσεις και τις απόψεις σας, να συνδέετε το θέμα που θέτετε για συζήτηση με το θέμα που προηγήθηκε και όταν επιχειρηματολογείτε, να έχετε υπόψη σας, ότι τα αποτελέσματα από τις συγκρίσεις
μεταξύ διαφορετικών καταστάσεων είναι έγκυρα, όταν κάθε φορά αλλάζει ένας μόνο παράγοντας και οι
υπόλοιποι παραμένουν σταθεροί.Αφού μοιράσουμε τα παραπάνω φυλλάδια, χωρίζουμε τους μαθητές σε τρεις ομάδες και καθεμιά από τις ομάδες αυτές επιλέγει έναν κλειστό φάκελο, μέσα στον οποίο βρίσκεται ο ρόλος, που πρέπει να υιοθετήσουν κι η ανάλογη θέση την οποία θα στηρίξουν στην αντιπαράθεση που θα ακολουθήσει. Οι μαθητές μπορεί να συμφωνούν με την άποψη που υποστηρίζει ο ρόλος τους, αλλά μπορεί και όχι. Οι δυο από τις ομάδες θα στηρίζουν δυο αντιμαχόμενες θέσεις. Η τρίτη ομάδα θα είναι οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι θα έχουν καλέσει σε συζήτηση τις αντιμαχόμενες πλευρές και θα συντονίζουν την συζήτηση.

Όλες οι ομάδες παίρνουν στα χέρια τους το ίδιο πακέτο με πληροφορίες, το οποίο αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα από τις δυο αντιμαχόμενες θέσεις, τις οποίες φροντίζουμε να είναι σε ισορροπία και ίσης χρονικής διάρκειας. Αποφεύγουμε με αυτόν τον τρόπο να δώσουμε ως ρόλο - θέση σε κάποια από τις ομάδες την πολιτικά ορθή λύση, γιατί, έτσι, τα μέλη αυτής της ομάδας γίνονται αυτόματα οι καλοί και όλοι οι άλλοι γίνονται οι κακοί της υπόθεσης. Αφήνοντας την κουβέντα να εξελιχθεί, πάντα χωρίς τη δική μας ουσιαστική παρέμβαση, αναδεικνύεται η πολιτικά ορθή λύση.

Τα υλικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της δραστηριότητας είναι: φάκελοι, υποστηρικτικό υλικό για κάθε πλευρά του ζητήματος, που μπορεί να αποτελείται από σχετικά με το θέμα και επίκαιρα άρθρα από ηλεκτρονικές ή έντυπες πηγές, καθώς και λευκές κόλλες, στις οποίες οι ομάδες θα οργανώσουν την επιχειρηματολογία τους και θα σημειώσουν τις ερωτήσεις τους. Η χρονική διάρκεια της συγκεκριμένης δραστηριότητας κυμαίνεται από μια έως δυο διδακτικές ώρες, ανάλογα με την εξέλιξη της συζήτησης.

Οι θεματικές περιοχές που εμπλέκονται είναι, κυρίως, η διδασκαλία των φυσικών επιστημών σε συνδυασμό με τη διδασκαλία της γλώσσας, αν και θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε και την αισθητική αγωγή στα πλαίσια του παιχνιδιού ρόλων. Οι δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται μέσα από την δραστηριότητα αυτή είναι: η ανάπτυξη τεχνικών επιχειρηματολογίας στα πλαίσια της συζήτησης και η άσκηση στη λήψη αποφάσεων, καθώς και η εκπαίδευση του πολίτη, ώστε να είναι ενεργό μέλος στη σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία.


μια θεματική πρόταση από την Μπαλάφα Θεοδώρα, τον Ντέλλο Χρήστο
και την Αϊβαλιώτη ΕυαγγελίαMore pages