δραστηριότητα μέσω ανακαλυπτικής επίδειξης

δραστηριότητα μέσω ανακαλυπτικής επίδειξης - atlaswiki δραστηριότητα μέσω ανακαλυπτικής επίδειξης - atlaswiki

Η δραστηριότητα αυτή αποτελεί μια από τις πιο συνηθισμένες πρακτικές στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών και μια από τις περισσότερο διαδεδομένες ανάμεσα στους μαθητές. Ο συνδυασμός της μετάδοσης των πληροφοριών με το οπτικό ερέθισμα που προσφέρει η επίδειξη του πειράματος διευκολύνουν την πρόσληψη των νέων εννοιών και αιχμαλωτίζουν το ενδιαφέρον ακόμη και των πλέων αδιάφορων μαθητών, οι οποίοι στις περισσότερες των περιπτώσεων προθυμοποιούνται να συμμετέχουν.

Στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας, επιχειρείται μια επίδειξη των συνεπειών, που επιφέρει το λιώσιμο των πάγων σε ορισμένες περιοχές του πλανήτη, που απειλούνται με βύθιση σε περίπτωση αύξησης της στάθμης του επιπέδου της θάλασσας. Αυτή είναι μια από τις πιο ραγδαίες και άμμεσες συνέπειες του φαινομένου στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου και ένα από τα πιο τρανταχτά επιχειρήματα για την δραστηριοποίηση των πολιτών απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Στόχος λοιπόν, εδώ, είναι η ξεκάθαρη σύνδεση του λιώσιμου των πάγων με την καθημερινή ζωή και η ευαισθητοποίηση των μαθητών απέναντι στο πρόβλημα.

Η δραστηριότητα αυτή συνδέεται με τις φυσικές επιστήμες, την τήξη και τον όγκο των στερεών, αλλά συνδέεται και με τη γεωγραφία και τη μελέτη των λεγόμενων «κάτω χωρών», αλλά και άλλων περιοχών που αντιμετωπίζουν παρόμοιο πρόβλημα. Τέλος, συνδέεται με την κοινωνική και πολιτική αγωγή, καθώς εμπλέκει ενεργά τους μαθητές στο πρόβλημα και τους καλλιεργεί στάσεις, που αναμένεται να επηρεάσουν τη συμπεριφορά τους απέναντι στο περιβάλλον και τους άλλους.

Ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση αυτής της δραστηριότητας είναι μια διδακτική ώρα (45 λεπτά). Τα υλικά που απαιτούνται είναι: α) Ένα μεγάλο γυάλινο δοχείο, με μια μεζούρα μέτρησης ύψους κολλημένη στη μια του πλευρά. β) Ένα πλαστικό σπιτάκι ή ένα χάρτινο τετράγωνο κουτί και γ) ένα κομμάτι πάγου φτιαγμένο από χρωματισμένο νερό για να είναι πιο ευδιάκριτο.

Τοποθετούμε τον πάγο και το σπιτάκι μέσα στο γυάλινο δοχείο και εξηγούμε στα παιδιά, πως το σπίτι είναι χτισμένο σε μια περιοχή με υψόμετρο ίσο με αυτό της θάλασσας. Καθώς ο πάγος αρχίζει να λιώνει, ζητάμε από τους μαθητές, να πλησιάζουν και να μετράνε στη μεζούρα το ύψος του νερού και τι παρατηρούν να συμβαίνει. Αυτό επαναλαμβάνεται, ώσπου να λιώσει εντελώς ο πάγος. Έτσι, αναπτύσσεται συζήτηση και προβληματισμός σχετικά με το θέμα, ενώ τα παιδιά παίρνουν μια πρώτη γεύση από τη σπουδαιότητα του ζητήματος του λιωσίματος των πάγων.


μια διδακτική πρόταση από την Μπαλάφα Θεοδώρα, τον Ντέλλο Χρήστο
και την Αϊβαλιώτη ΕυαγγελίαMore pages