ενασχόληση με τα δελτία καιρού
ενασχόληση με τα δελτία καιρού - atlaswiki ενασχόληση με τα δελτία καιρού - atlaswikiδραστηριότηταΠροκειμένου οι μαθητές να κατανοήσουν τους μετεωρολογικούς όρους που χρησιμοποιούνται στα μετεωρολογικά δελτία,
να καταλάβουν, ότι μπορεί να έχουμε μια επιστημονική πρόγνωση του καιρού,
προβήκαμε στην εξής δραστηριότητα:


  • Ζητάμε από τους μαθητές να παρακολουθήσουν βιντεοσκοπημένο μετεωρολογικό δελτίο. Πρόκειται, για το δελτίου καιρού που προβάλλει το Mega, μετά το δελτίο ειδήσεων στις 9.

  • ύστερα, συζητάμε τι έχουμε παρατηρήσει από το δελτίο καιρού.
τι πληροφορίες αποκομίζουμε από αυτό;
τι μονάδες μέτρησης χρησιμοποιούνται και γιατί;

  • Στη συνέχεια μπαίνουμε στο Internet και ανοίγουμε τη σελίδα www.meteo.gr και βλέπουμε τον καιρό στην περιοχή μας (Βέροια).


δεξιότητες που καλλιεργούνται:


Το παιδί εξοικειώνεται με την επιστημονική ορολογία, μαθαίνει να αναγνωρίζει σύμβολα και έννοιες αναπτύσοντας επιστημονική σκέψη αλλά και πως να περιηγείται στο internet.xρονική διάρκεια: 1 ώρα


μια διδακτική πρόταση από τη Στάμκου Χρύσα

More pages