ενα debate για την πυρηνική ενέργεια

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


1. Επιλέξτε έναν από τους παρακάτω φακέλους που βρίσκονται πάνω στο τραπέζι.
2. Στο φάκελο σας βρήκατε μια από τις ακόλουθες λέξεις ή φράσεις :
  • Οι υπέρμαχοι της χρήσης της πυρηνικής ενέργειας.
  • Οι υποστηρικτές ενάντια στη χρήση της πυρηνικής ενέργειας.
  • Δημοσιογράφοι.
ενα debate για την πυρηνική ενέργεια - atlaswiki 3.α. Εάν ο φάκελος σας γράφει υπέρμαχοι της χρήσης της πυρηνικής ενέργειας, τότε είστε εκπρόσωποι μιας ομάδας πολιτών που υποστηρίζει τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας στη χώρα μας. Μελετήστε το υλικό που σας δόθηκε και συζητήστε μεταξύ σας προκειμένου να καταλήξετε στα επιχειρήματα υπέρ της χρήσης της πυρηνικής ενέργειας. Φτιάξτε ένα κείμενο το οποίο ένας ή περισσότεροι από εσάς πρόκειται να υποστηρίξουν δημόσια και προετοιμαστείτε για τυχόν ερωτήσεις που πρόκειται να δεχτείτε από τους υποστηρικτές ενάντια στη χρήση της πυρηνικής ενέργειας ή από τους δημοσιογράφους.

3.β. Εάν ο φάκελος σας γράφει υποστηρικτές ενάντια στη χρήση της πυρηνικής ενέργειας, τότε είστε εκπρόσωποι μιας ομάδας πολιτών που στρέφονται ενάντια στη χρήση της πυρηνικής ενέργειας. Μελετήστε το υλικό που σας δόθηκε και συζητήστε μεταξύ σας προκειμένου να καταλήξετε στα επιχειρήματα κατά της χρήσης της πυρηνικής ενέργειας. Φτιάξτε ένα κείμενο το οποίο ένας ή περισσότεροι από εσάς πρόκειται να υποστηρίξουν δημόσια και προετοιμαστείτε για τυχόν ερωτήσεις που πρόκειται να δεχτείτε από τους υποστηρικτές υπέρ της χρήσης της πυρηνικής ενέργειας ή από τους δημοσιογράφους.

3.γ. Εάν ο φάκελος σας γράφει δημοσιογράφοι, τότε είστε οι δημοσιογράφοι που συμμετέχουν σε μια αντιπαράθεση ιδεών και επιχειρημάτων μεταξύ των εκπροσώπων μιας ομάδας πολιτών που υποστηρίζει τη χρήσης της πυρηνικής ενέργειας και των εκπροσώπων μιας ομάδας πολιτών που είναι αντίθετοι στη χρήση της ενέργειας αυτής. Μελετήστε το υλικό που σας δόθηκε και συζητήστε μεταξύ μας προκειμένου να καταλήξετε στα υπέρ και τα κατά της χρήσης της πυρηνικής ενέργειας. Συντάξτε μια σειρά από ερωτήσεις που απευθύνονται σε καθεμία από τις ομάδες πολιτών.

Κατανοούμε ότι οι έννοιες που προαναφέρθηκαν ίσως να δυσκολέψουν τα παιδιά να τις κατανοήσουν καθώς χρησιμοποιούν όρους με τους οποίους έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή. Γι’ αυτό το λόγο θεωρούμε ότι η παραπάνω δραστηριότητα θα βοηθήσει τα παιδιά να εξοικειωθούν με τις έννοιες αυτές μέσω της συζήτησης που θα αναπτύξουν.

μια διδακτική πρόταση από την Στάμου Στυλιανή, την Τάκου Ελευθερία
και τον Δομουχτσή Νικόλαο

More pages