επίσκεψη σε αιολικό πάρκο

επίσκεψη σε αιολικό πάρκο - atlaswiki επίσκεψη σε αιολικό πάρκο - atlaswiki επίσκεψη σε αιολικό πάρκο - atlaswiki
οδηγίες
για τους εκπαιδευτικούς
οργανώστε και πραγματοποιήστε μία επίσκεψη στο πιο κοντινό αιολικό πάρκο. Ζητήστε από τους υπεύθυνους του πάρκου να σας ξεναγήσουν στο χώρο, να σας δώσουν πληροφορίες σχετικά με το πώς δημιουργείται ένα αιολικό πάρκο, πως λειτουργεί, σε τι χρησιμεύει η ενέργεια που παράγεται, πως μετασχηματίζεται σε άλλες μορφές ενέργειας και τέλος τις θετικές και τις αρνητικές επιπτώσεις του πάρκου γενικότερα. Ζητήστε από τα παιδιά να κρατούν σημειώσεις πάνω σε όλα αυτά. Στην τάξη συζητήστε τα δεδομένα σας, χωρίστε τα παιδιά σε ομάδες των 5 ατόμων και ζητήστε τους να δημιουργήσουν ερωτηματολόγια. Τα ερωτηματολόγια θα τα
μοιράσουν σε κατοίκους της περιοχής τους και θα πρέπει να ζητάνε τη γνώμη τους για το ενδεχόμενο δημιουργίας αιολικού πάρκου στην περιοχή, ενημερώνοντας παράλληλα για τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις τους. Μόλις οι μαθητές συγκεντρώσουν τα αποτελέσματα τα φέρνουν μέσα στην τάξη και παρουσιάζουν την έρευνα και τα συμπεράσματα της.
διδακτικό υλικό

η επίσκεψη στο αιολικό πάρκο και οι πληροφορίες που θα συλλέξετε εκεί καθώς επίσης και το φύλλο εργασίας:
1)Επισκεπτόμαστε ένα πάρκο. Επιλέξτε πληροφορίες από τους υπεύθυνους. Πώς δημιουργείται ένα αιολικό πάρκο;
2)Τι είναι αιολική ενέργεια; Πώς παράγεται; Σε τι χρησιμεύει;

3)Πώς μετασχηματίζεται;
4)Γιατί ονομάζεται καθαρή μορφή ενέργειας;
5)Με βάση όσα ακούσατε στην επίσκεψη. Ποια είναι τα θετικά και τα αρνητικά;
6)Αφού πλέον γνωρίζεται αρκετά πράγματα για τα αιολικά πάρκα, χωριστείτε σε τέσσερις ομάδες. Κατασκευάστε ένα ερωτηματολόγιο και κάντε έρευνα στους κατοίκους της περιοχής σας. Ενημερώστε τους με όλα όσα γνωρίζεται για τα αιολικά πάρκα. Ζητήστε τη γνώμη τους για τη δημιουργία ή όχι ενός στην περιοχή τους. Καταγράψτε τις αντιδράσεις τους και ζητήστε τους να σας την αιτιολογήσουν. Συλλέξτε τα στοιχεία τους και βγάλτε τα συμπεράσματά και παρουσιάστε τα στην τάξη για επεξεργασία.
χρονική διάρκεια
για δύο εβδομάδες στις ώρες του μαθήματος της Φυσικής

θεματικές που εμπλέκονται
Φυσικές επιστήμες και γλώσσα.
δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται

Ανάπτυξη επικοινωνίας με τους άλλους, συνεργασία, κριτική ικανότητα, γλωσσική ανάπτυξη/καλλιέργεια και σύνθεση-ανάλυση δεδομένων.


μια διδακτική πρόταση από τις Παπακώστα Φωτεινή και Σαββίδου Γεσθημανή, εμπλουτισμένη από τις Ρέντη Αναστασία και Σέλκου Μαρία

More pages