επιστροφή στη φύση

επιστροφή στη φύση - atlaswikiεπιστροφή στη φύση - atlaswiki επιστροφή στη φύση - atlaswiki
οδηγίες δραστηριότητας

η συγκεκριμένη δραστηριότητα υλοποιείται εκτός τάξης. Ο εκπαιδευτικός επιλέγει, με τη χρήση μετεωρολογικού δελτίου, ένα Σαββατοκύριακο όπου ο ίδιος, οι μαθητές του και δύο ή τρεις συνοδοί από γονείς των παιδιών, θα κατασκηνώσουν μέσα στη φύση. Τα παιδιά ασχολούνται όχι μόνο με δραστηριότητες που έχουν στενά εκπαιδευτικούς στόχους αλλά και για διασκέδαση. Τέτοιες θα μπορούσαν να είναι η ορειβασία, η συλλογή λουλουδιών ή φύλλων(η σύγκρισή τους και η μελέτη των συνθηκών υπό τις οποίες βλάστησαν), η αναζήτηση για φωλιές πουλιών ή ζώων και η μελέτη του τρόπου με τον οποίο επηρρεάζονται από τον καιρό για να φτιάξουν τα «σπίτια» τους, η συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών, η μελέτη του εδάφους και των άστρων, η μέτρηση της θερμοκρασίας καθ'όλη τη διάρκεια της μέρας και της νύχτας και η συλλογή των σκουπιδιών. Οι μαθητές έχουν επιπλέον την ευκαιρία να παίξουν παιχνίδια που δεν μπορούν ως κάτοικοι της πόλης, όπως το κρυφτό, το κυνηγητό, το κρύψιμο ενός αντικειμένου μέσα στη φύση. Η πιο σημαντική σκοπιά της δραστηριότητας όμως είναι να έρθουν πιο κοντά οι μαθητές με το δάσκαλο.
διδακτικό υλικό

οτιδήποτε προσφέρει η φύση
χρονική διάρκεια
ένα Σαββατοκύριακο
θεματικές που εμπλέκονται
φυσική αγωγή, αισθητική αγωγή, περιβαλλοντική εκπαίδευση, γεωγραφία και βιολογία
δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται

οι δεξιότητες που αποκτούν οι μαθητές μέσα από αυτήν τη δραστηριότητα είναι ποικίλες. Μερικές από αυτές είναι η
προσέγγιση της φύσης μέσω της καταγραφής με επιστημονικό τρόπο, η απόκτηση και κατανόηση των θεμελιωδών γνώσεων των περιβαλλο­ντικών προβλημάτων, η γνώση των συνεπειών των ανθρώπινων επεμβάσεων, η κατανόηση του ρόλου του ανθρώπου μέσα στη φύση του και η κατανόηση των πολύπλοκων φαινομένων που διέπουν το περιβάλλο. Επιπλέον καλλιεργείται η ενεργός συμμετοχή στη μάθηση και η μάθηση μέσω ανακάλυψης ενώ παράλληλα αναπτύσσεται η παρατηρητικότητα, το ερευνητικό πνεύμα και το ενδιαφέρον για τα φυσικά φαινόμενα σε συνάρτηση με την αναγνώριση της αναγκαιότητας της συνεργασίας για την μελλοντική αποκατάσταση του πλανήτη.Τέλος, όσον αφορά τις στάσεις που επιχειρεί να εμφυτεύσει η συγκεκριμένη δραστηριότητα, αυτές είναι η εκτίμηση της ομορφιάς της φύσης, η ανησυχία για την εξαφάνιση της άγριας ζωής, η ιδέα της προστασίας της φύσης, η βιοκεντρική αίσθηση και η αντίληψη της φύσης, ως μέσου ψυχαγωγίας καθώς επίσης και η θετική στάση για κοινωνική αλλαγή.


μια διδακτική πρόταση από την Παραδέλη Άννα, εμπλουτισμένη από τις Ρέντη Αναστασία και Σέλκου Μαρία

More pages