εργασια σε ομάδες για την οργάνωση ταξιδιού με βάση τις καιρικές συνθήκες


εργασια σε ομάδες για την οργάνωση ταξιδιού με βάση τις καιρικές συνθήκες - atlaswiki[Untitled][Untitled]


«ταξιδέψτε μαζί μας ανά τον κόσμο…»


δραστηριότητα

Στη δραστηριότητα αυτή προτείνουμε στα παιδιά να υποδυθούν τους ταξιδιωτικούς πράκτορες.
Τους δίνουμε λοιπόν τέσσερις χάρτες που περιέχουν από μία ήπειρο. Κάθε ομάδα καλείται να επιλέξει μία ήπειρο και στη συνέχεια κάθε παιδί από μία πόλη (δηλαδή κάθε ήπειρος θα περιλαμβάνει πέντε επιλεγμένες πόλεις). Παράλληλα παρέχουμε στις ομάδες και από έναν πίνακα ο οποίος θα περιλαμβάνει τα κλιματολογικά και καιρικά δεδομένα της συγκεκριμένης δοθείσας περιόδου για τις επιλεγμένες πόλεις.
Στόχος μας είναι να καταφέρουν τα παιδιά να οργανώσουν ένα φανταστικό ταξίδι λαμβάνοντας υπόψη τους όλες τις προαπαιτούμενες παραμέτρους για να ενημερώσουν κατάλληλα τους ταξιδιώτες.
Συγκεκριμένα: πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες που προσφέρονται ανάλογα με την εποχή (θερινή ή χειμερινή περίοδος), πιθανές απότομες-ακραίες καιρικές μεταβολές ακόμη και κατά τη διάρκεια της ίδιας ημέρας, το ρουχισμό που ενδείκνυται σε κάθε περίπτωση και γενικά ό,τι άλλο θα μπορούσε να τους φανεί χρήσιμο. Περαιτέρω πληροφορίες γύρω από το ταξίδι θα μπορούν να συγκεντρώσουν και από ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή έντυπο υλικό.


διάρκεια

Η δραστηριότητα θα καλύψει τρεις διδακτικές ώρες.


διδακτικό υλικό

· Τέσσερις χάρτες όπου ο καθένας περιέχει από μία ήπειρο με πέντε προεπιλεγμένες πόλεις.
· Τέσσερις πίνακες με κλιματολογικές και καιρικές συνθήκες των προεπιλεγμένων πόλεων.
· Ηλεκτρονικές διευθύνσεις και έντυπο υλικό (όπως εφημερίδες, περιοδικά, σχετικά ενημερωτικά φυλλάδια). š


συνδυασμός θεματικών ενοτήτων

Εδώ διεισδύει διαθεματικά ο κλάδος της γεωγραφίας. Επίσης ξεφεύγουμε από τα στενά πλαίσια του ελλαδικού χώρου και κινούμαστε σε παγκόσμια κλίμακα. Έτσι τα παιδιά είναι σε θέση να γνωρίσουν και να κατανοήσουν καιρικά φαινόμενα που δε συναντώνται στη χώρα μας και συνάμα έρχονται σε επαφή και εξοικειώνονται με τον έντυπο τύπο, αλλά και τα νέα τεχνολογικά μέσα γενικότερα. š


δεξιότητες και στάσεις για την εκπαίδευση του πολίτη

Μέσα από τη δραστηριότητα αυτή καλλιεργείται η ικανότητα κριτικής σκέψης καθώς ζητάμε από τα παιδιά να συνδέσουν τις εκάστοτε πόλεις με τα αντίστοιχα καιρικά φαινόμενα. Ταυτόχρονα εξασκείται η κριτική τους ικανότητα καθώς έχουν να συσχετίσουν τις κλιματολογικές αλλαγές με τις διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες. Αυτό συμβάλλει στην καλύτερη οργάνωση ενός μελλοντικού ταξιδιού.
Έμμεσα, αναλαμβάνοντας το ρόλο του ταξιδιωτικού πράκτορα, τα παιδιά είναι σε θέση να κατανοήσουν τη σημασία και τη λειτουργία της εργασίας λαμβάνοντας υπόψη και το ενδεχόμενο κάποια παιδιά να ακολουθήσουν μελλοντικά παρεμφερή επαγγέλματα.
Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η ομαλή κοινωνικοποίησή τους, μιας και συνηθίζουν να εκφράζονται μπροστά σε κοινό και να δουλεύουν ομαδικά-συνεργατικά, ενώ τέλος εντάσσονται ομαλά στην κοινωνία της πληροφόρησης μέσα από την εξερεύνηση του Διαδικτύου.


σχεδιάγραμμα της δραστηριότητας

εργασια σε ομάδες για την οργάνωση ταξιδιού με βάση τις καιρικές συνθήκες - atlaswiki


μια διδακτική πρόταση από
τη Μαλέσκου Ιωάννα και τη Μάλλη Αθηνά

More pages