εργαστήριο για την πήξη, το βρασμό του νερού και τη συμβολή του νερού στην ανάπτυξη του φυτού

εργαστήριο για την πήξη, το βρασμό του νερού και τη συμβολή του νερού στην ανάπτυξη του φυτού - atlaswikiεργαστήριο για την πήξη, το βρασμό του νερού και τη συμβολή του νερού στην ανάπτυξη του φυτού - atlaswikiεργαστήριο για την πήξη, το βρασμό του νερού και τη συμβολή του νερού στην ανάπτυξη του φυτού - atlaswiki

περιγραφή δραστηριότητας
Στο εργαστήριο των φυσικών επιστημών οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες και εκτελούν μια σειρά από πειράματα ακολουθώντας οδηγίες και απαντώντας στις ερωτήσεις ενός φύλλου εργασίας. Όλες οι ομάδες έχουν μπροστά τους τα ίδια υλικά και πραγματοποιούν τα ίδια πειράματα. Στις ομάδες συζητούν τις ερωτήσεις του φύλλου εργασίας και καταλήγουν σε κάποια συμπεράσματα σχετικά με τα πειράματα που εκτελούν. Τέλος, όλη η τάξη συζητά με άξονα το φύλλο εργασίας και οι ομάδες συγκρίνουν αποτελέσματα από τα πειράματα και κάνουν σχόλια για τις παρατηρήσεις και τα συμπεράσματά τους. Συγκεκριμένα η δραστηριότητα περιλαμβάνει 3 πειράματα που σχετίζονται με την πήξη, το βρασμό του νερού και τη συμβολή του νερού στην ανάπτυξη του φυτού.

διδακτικό υλικό
2 ποτήρια, νερό, αλάτι, γκαζάκι,ένα χάρτινο κουτί, θερμόμετρο,10 σπόρους (φακής ή φασολιάς),2 πλαστικά κυπελλάκια και τα παρακάτω φύλλα εργασίας:

Φύλλο εργασίας - Πείραμα 1: Πήξη του νερού
Βάλτε νερό σε 2 ποτήρια. Στη συνέχεια προσθέστε στο ένα από τα 2 ποτήρια 2 μικρές κουταλιές αλάτι και ανακατέψτε. Τοποθετήστε και τα 2 ποτήρια στην κατάψυξη.
1. Ανοίξτε το ψυγείο μετά από 7 λεπτά. Τι παρατηρείτε; Σε ποιο από τα 2 ποτήρια το νερό έχει παγώσει πιο γρήγορα;
2. Γιατί συμβαίνει αυτό;
3. Μπορείτε τώρα να εξηγήσετε γιατί το χειμώνα ρίχνουν αλάτι στους δρόμους;Φύλλο εργασίας -Πείραμα 2: Βρασμός του νερού
Γεμίστε ένα χάρτινο κουτί με νερό και τοποθετήστε το πάνω στη φλόγα από ένα αναμμένο γκαζάκι.
1. Τοποθετώντας ένα θερμόμετρο μέσα στο κουτί με το νερό, καταγράψτε σε ποια θερμοκρασία το νερό αρχίζει να βράζει. Τι παρατηρείτε σχετικά με τη θερμοκρασία αυτή;
2. Τι περίεργο παρατηρείτε σχετικά με το χάρτινο κουτί; Πώς το εξηγείτε;
εργαστήριο για την πήξη, το βρασμό του νερού και τη συμβολή του νερού στην ανάπτυξη του φυτού - atlaswiki3. Τι θα συμβεί στο χάρτινο κουτί σε περίπτωση που το νερό εξατμιστεί;

Φύλλο εργασίας -Πείραμα 3: Το νερό: Πηγή ζωής για τα φυτά
Πάρτε 10 σπόρους (φακής ή φασολιάς) και φυτέψτε τους σε 2 πλαστικά κυπελλάκια, στον πάτο των οποίων θα ανοίξετε 5 μικρές τρύπες. Φροντίστε να τα ποτίζετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
1. Τι παρατηρείτε μετά από 2 εβδομάδες;
2. Την 3η εβδομάδα εξακολουθήστε να ποτίζετε μόνο το 1 από τα 2 φυτά. Τι παρατηρείτε σε σχέση με το άλλο φυτό μετά το τέλος της εβδομάδας;
3. Μπορείτε τώρα να εξηγήσετε γιατί στην Αφρική είναι ελάχιστα τα δέντρα;

χρονική διάρκεια
3ο λεπτά

θεματικές που εμπλέκονται
Το εργαστήριο αν και αποτελεί κατ’ εξοχήν δραστηριότητα των φυσικών επιστημών, μπορεί να εμπλέξει και άλλες θεματικές περιοχές, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια διαθεματική διδασκαλία. Για παράδειγμα στη συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορούμε με αφορμή τα πειράματα να κάνουμε παράλληλα Γλώσσα (ανάπτυξη γραπτού λόγου) και Φυτολογία.

δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται
Μέσα από τις εργαστηριακές ασκήσεις και ειδικά όταν τα πειράματα γίνονται με απλά υλικά καθημερινής χρήσης δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα τα διάφορα φυσικά φαινόμενα μέσα από την παρατήρηση και να είναι σε θέση να τα ερμηνεύσουν μετά από την καθημερινή τους ζωή, αναπτύσσοντας παράλληλα την κριτική τους ικανότητα. Επιπλέον δίνεται η ευκαιρία να συζητηθούν θέματα σχετικά με τη φύση της επιστημονικής γνώσης και τη φύση της επιστημονικής μεθοδολογίας.

μια διδακτική πρόταση από τις Πατσιούρα Ουρανία και Σίσκου Πασχαλίνα,
εμπλουτισμένη από τις Ρέντη Αναστασία και Σέλκου Μαρία


More pages