εργαστήριο πειραμάτων για τα θερμομονωτικά υλικά

εργαστήριο πειραμάτων για τα θερμομονωτικά υλικά - atlaswikiεργαστήριο πειραμάτων για τα θερμομονωτικά υλικά - atlaswiki εργαστήριο πειραμάτων για τα θερμομονωτικά υλικά - atlaswiki

οδηγίες για τη διδασκαλία

Χωρίζουμε τους μαθητές σε 3 διαφορετικές ομάδες. Δίνουμε στην κάθε ομάδα ένα φύλλο εργασίας με ερωτήσεις που αφορούν το παρακάτω πείραμα θερμομόνωσης. Η κάθε ομάδα καλείται να εκτελέσει το ίδιο πείραμα με διαφορετικά υλικά. Στην πρώτη ομάδα θα δώσουμε ένα άδειο ποτήρι, υαλοβάμβακα και ένα θερμόμετρο. Στη δεύτερη ένα άδειο ποτήρι, εφημερίδα και θερμόμετρο ενώ στην τρίτη ομάδα θα δώσουμε ένα άδειο ποτήρι, αλουμινόχαρτο και θερμόμετρο. Επειδή τα ποτήρια αυτά θα πρέπει να γεμιστούν με καυτό νερό, η συμμετοχή μας ως εκπαιδευτικοί στη διαδικασία αυτή κρίνεται απαραίτητη για την αποφυγή τυχόν ατυχημάτων(καθώς τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με φωτιά).


διδακτικό υλικό


εργαστήριο πειραμάτων για τα θερμομονωτικά υλικά - atlaswiki

εργαστήριο πειραμάτων για τα θερμομονωτικά υλικά - atlaswiki


χρονική διάρκεια

Η εκτέλεση του παραπάνω πειράματος θα διαρκέσει 30 λεπτά και στα υπόλοιπα 15 λεπτά της διδακτικής ώρας οι 3 ομάδες, με άξονα το φύλλο εργασίας που τους έχει δοθεί, θα συγκρίνουν τα αποτελέσματα των μετρήσεών τους και θα συζητήσουν τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν.


δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται

Η πραγματοποίηση αυτού του ομαδικού πειράματος εξυπηρετεί τους βασικότερους στόχους της διδασκαλίας, που είναι: α)Γνωστικοί:Αφορούν τη μάθηση του περιεχομένου και της μεθοδολογίας της Φυσικής με σκοπό όχι τη δημιουργία μελλοντικών επιστημόνων ή μηχανικών, αλλά την ευρύτερη νοητική ανάπτυξη.
β)Συναισθηματικοί:Το πείραμα από τη στιγμή που γίνεται με υλικά καθημερινής χρήσης στα οποία μπορεί να έχει πρόσβαση ο κάθε μαθητής βοηθά στο να αναπτυχθεί σε κάθε μαθητή θετική στάση προς το μάθημα της Φυσικής και στο να απομυθοποιηθεί η έννοια του εργαστηρίου φυσικών επιστημών. γ)Κοινωνικοί: Κάνοντας πειράματα σε ομάδες, ο μαθητής μαθαίνει να συνεργάζεται με τους άλλους, να εκφράζει και να υποστηρίζει τις απόψεις του καθώς και να ακούει τις απόψεις και τις γνώσεις των άλλων, έτσι ώστε να βελτιώνεται και ο ίδιος. δ)Ψυχοκινητικοί:Η εκτέλεση των πειραμάτων από τον ίδιο τον μαθητή και όχι μονάχα από το δάσκαλο συμβάλλει στην ανάπτυξη των χειρωνακτικών δεξιοτήτων του και εξυπηρετεί τη συμμετοχική μάθηση, η οποία αποτελεί ζητούμενο για το σύγχρονο σχολείο.


διαφορετικές θεματικές περιοχές που εμπλέκονται

Ο τρόπος εκτέλεσης αυτού του πειράματος και ιδιαίτερα το γεγονός ότι γίνεται χρήση υλικών από την καθημερινή ζωή και το οικείο περιβάλλον των παιδιών συμβάλλει στη σύνδεση της φυσικής με καταστάσεις από την καθημερινή πραγματικότητα. Επίσης, το γεγονός ότι ζητάμε από τα παιδιά να απεικονίσουν τα αποτελέσματα των μετρήσεών τους σε ιστόγραμμα συνδέει τη διδασκαλία της φυσικής με αυτή των μαθηματικών, δίνοντας μάλιστα στα παιδιά μια ιδέα από το πεδίο της Στατιστικής.μια διδακτική πρόταση από τις Γκορτζίλα Αναστασία και Φράγκου Κυριακή

More pages