ερμηνεία των παροιμιών σε σχέση με τον καιρό
ερμηνεία των παροιμιών σε σχέση με τον καιρό - atlaswikiδραστηριότητα

Ζητάμε από τα παιδιά να αναζητήσουν παροιμίες και λαϊκές ρήσεις που αναφέρονται στα καιρικά φαινόμενα. Ενδεικτικά αναφέρω μερικές:

Έχει ο καιρός γυρίσματα
Ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται
Παντός καιρού
Το χιόνι του Δεκεμβρίου χρυσάφι του καλοκαιριού
Οχτώμβρης βροχερός Οχτώμβρης καρπερός
Άγιος Αντρέας έφτασε το κρύο αντρειώνει
Όπου αστραπές και βροντές περίμενε λίγες βροχές
Κόκκινη δύση, αέρας
Πέρα βρέχει!


Κατόπιν ζητάμε από τα παιδιά να συζητήσουν και να ερμηνεύσουν τις παροιμίες και τις λαϊκές ρήσεις, όπως επίσης και αν μπορούν να φτιάξουν δικές τους!
Είναι προφανές πως οι καιρικές μεταβολές, όπως και άλλα φαινόμενα της καθημερινότητας, αποτελούσαν πάντοτε πηγή έμπνευσης για δημιουργία "στοίχειων παράδοσης" από τους ανθρώπους.Δεξιότητες που καλλιεργούνται:
Καλλιέργεια της σκέψης και του νου με πιο καλλιτεχνική χροιά, αντίληψη του τρόπου σύνδεσης των φυσικών φαινομένων με τη ζωή και κατανόηση της χρήσης της μεταφοράς.

Χρονική διάρκεια: 30 λεπτάμία διδακτική πρόταση από την Στάμκου Χρύσα

More pages