η ατμοσφαιρική ρύπανση μέσα από τη δραματοποίηση

η ατμοσφαιρική ρύπανση μέσα από τη δραματοποίηση - atlaswiki η ατμοσφαιρική ρύπανση μέσα από τη δραματοποίηση - atlaswiki η ατμοσφαιρική ρύπανση μέσα από τη δραματοποίηση - atlaswiki


οδηγίες για τη διδασκαλία

Κατά την δραστηριότητα αυτή τα παιδιά θα κληθούν να διαβάσουν με την τεχνική της δραματοποιημένης ανάγνωσης και της ανάλογης δραματοποίησης δύο διαλογικά αποσπάσματα από το βιβλίο της Γαλάτειας Γρηγοριάδου-Σουρέλη, «Εμένα με νοιάζει». Το βιβλίο αναφέρεται στις περιβαλλοντικές ανησυχίες της έκτης τάξης του Δημοτικού σχολείου του Ασπρόπυργου, όπου πρόσφατα έχει ιδρυθεί το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής πλαστικών με τις ανάλογες βέβαια περιβαλλοντικές συνέπειες. Έτσι η τάξη, που αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο, παλεύει και αγωνίζεται με το σύνθημα «εμένα με νοιάζει» έχοντας πάντα ως συμβουλάτορα τον δάσκαλο τους.
Το θεατρικό θα μοιραστεί στα παιδιά σε φωτοτυπίες. Θα μοιραστούν ρόλοι (αφηγητής, δάσκαλος, Μαθητής 1, Γιάννης, Χριστίνα, Παύλος, Θανάσης, Άννα, Βασίλης) σε όσα περισσότερα παιδία γίνεται και το επιθυμούν βέβαια, ενώ οι σεναριακές οδηγίες που περιγράφονται στα αφηγηματικά μέρη προσφέρονται για την συμμετοχή του συνόλου της τάξης. Στη συνέχεια θα επακολουθήσει μια εισαγωγική συζήτηση πάνω στην έννοια της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, των αιτιών που την προκαλούν, των ανάλογων συνεπειών με σημείο εφόρμησης τόσο το διαλογικό κείμενο όσο και τις ίδιες τις εμπειρίες και τις γνώσεις των παιδιών. Σημαντικό στοιχείο θα αποτελέσει και η κατάδειξη της ανάγκης εύρεσης λύσεων κι ατομικής δράσης, όπως ακριβώς γίνεται και με τους /τις ήρωες/ίδες του κειμένου.
Μετά την δραματοποιημένη ανάγνωση που θα γίνει στα πλαίσια της 1ης διδακτικής ώρας, η δραματοποίηση μπορεί να γίνει κατά τη 2η διδακτική ώρα, ενώ σκηνικά και κοστούμια δεν είναι απαραίτητα αφού αναφέρεται σε μια σχολική τάξη με μαθητές ανάλογους με τους ίδιους. Στην αναπαράσταση αν επιθυμούμε μπορούμε να καλέσουμε τις υπόλοιπες τάξεις του σχολείου για να το παρακολουθήσουν.


διδακτικό υλικό

Αποσπάσματα από το βιβλίο της Γαλάτειας Γρηγοριάδου- Σουρέλη «Εμένα με νοιάζει».


Απόσπασμα 1
η ατμοσφαιρική ρύπανση μέσα από τη δραματοποίηση - atlaswiki
η ατμοσφαιρική ρύπανση μέσα από τη δραματοποίηση - atlaswiki
η ατμοσφαιρική ρύπανση μέσα από τη δραματοποίηση - atlaswiki
η ατμοσφαιρική ρύπανση μέσα από τη δραματοποίηση - atlaswiki
η ατμοσφαιρική ρύπανση μέσα από τη δραματοποίηση - atlaswiki
η ατμοσφαιρική ρύπανση μέσα από τη δραματοποίηση - atlaswiki


Απόσπασμα 2
η ατμοσφαιρική ρύπανση μέσα από τη δραματοποίηση - atlaswiki
η ατμοσφαιρική ρύπανση μέσα από τη δραματοποίηση - atlaswiki
η ατμοσφαιρική ρύπανση μέσα από τη δραματοποίηση - atlaswiki


χρονική διάρκεια


2 διδακτικές ώρες
Την 1η διδακτική ώρα γίνεται δραματοποιημένη ανάγνωση των αποσπασμάτων του βιβλίου και η ανάλογη συζήτηση, ενώ τη 2η ώρα τα παιδιά διενεργούν τη δραματοποίηση μετά από κάποια μικρή πρόβα.δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται

Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα τα παιδιά θα αναπτύξουν την κριτική τους ικανότητα, συμμετέχοντας στην συζήτηση, πράγμα που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για ένα ενεργό πολίτη. Έπειτα καλλιεργείται η χρήση της φαντασίας, της δημιουργικότητας, της επινοητικότητας καθώς και της υποκριτικής τους ικανότητας, αφού θα κληθούν να επεξεργαστούν ένα κείμενο με την τεχνική της δραματοποιημένης ανάγνωσης και στη συνέχεια να το παρουσιάσουν δραματοποιημένα. Επίσης τα παιδιά μέσω αυτής της διαδικασίας ασκούνται στο να μπορούν να αντιδρούν αποτελεσματικά σε κάθε πλαίσιο, στάση με σαφείς προεκτάσεις στη ζωή ενός πολίτη. Τα παιδιά να εκφράζονται και να εξωτερικεύουν τα συναισθήματά τους με δημιουργικό τρόπο. Χωρίς αμφιβολία, αναπτύσσεται το ομαδικό και συνεργατικό πνεύμα., Επιπλέον κατανοούν την έννοια της μόλυνσης του αέρα, ποιες είναι οι αιτίες που την προκαλούν, οι συνέπειες που αυτή συνεπάγεται, την ανάγκη για εύρεση λύσεων και για δράση. Τέλος έρχονται σε επαφή με ένα λογοτεχνικό κείμενο/είδος το οποίο καλούνται να επεξεργαστούν και να κατανοήσουν σε βάθος.


διαφορετικές θεματικές περιοχές που εμπλέκονται

Γλώσσα (ανάγνωση, κατανόηση, κριτική επεξεργασία κειμένου)
Λογοτεχνία (επαφή και ερμηνεία του κειμενικού είδους του μυθιστορήματος)
Φυσικές Επιστήμες- Μελέτη του Περιβάλλοντος
Θεατρική αγωγήμια διδακτική πρόταση από τις Καραβοκύρη Αγγελική και Καρατσιόρα ΒασιλικήMore pages