η δημιουργία του κόσμου από τον Θεό

η δημιουργία του κόσμου από τον Θεό - atlaswikiΣτη 2η δραστηριότητα έχοντας τα παιδιά ενημερωθεί για τη δημιουργία του κόσμου σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα μοιράζουμε σε όλη τη τάξη απόσπασμα της παιδικής βίβλου από το κεφάλαιο της Γέννησης για το πώς ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο. Αφού το διαβάσουμε στην τάξη μαζί με τα παιδιά προχωρούμε σε μια ανοιχτή συζήτηση μαζί τους: α) τους καλούμε να αναλύσουν τα στάδια της δημιουργίας του κόσμου , β) να συγκρίνουν αυτή τη θέση με την προηγούμενη και να την σχολιάσουν και γ) να συζητήσουν σε ομάδες σχετικά με το ποια θεωρία τους φαίνεται περισσότερο έγκυρη. Στη διάρκεια της συζήτησης θέτουμε στα παιδιά ερωτήματα τέτοια ώστε να τα βοηθήσουμε να αναπτύξουν καλύτερα τη σκέψη τους πάνω στο θέμα.Η χρονική διάρκεια της συγκεκριμένης δραστηριότητας μπορεί να διαρκέσει από 1 έως 2 διδακτικές ώρες. Αυτό θα καθοριστεί από την πληρότητα στις απαντήσεις των μαθητών αλλά και από τη σωστή ανάπτυξη και συζήτηση του θέματος σε όλες τις πτυχές του μέσα στην τάξη.Το διδακτικό υλικό που χρησιμοποιήσουμε εδώ είναι ένα απόσπασμα από το πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης της Παλαιάς Διαθήκης το οποίο είναι παρμένο από την παιδική βίβλο.

Στη 2η δραστηριότητα επιχειρούμε να συνδέσουμε τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών με αυτή των θρησκευτικών. Με αυτή μας την ενέργεια οι μαθητές συνδέουν και εργάζονται πάνω σε δύο εντελώς διαφορετικές θεματικές περιοχές.

η δημιουργία του κόσμου από τον Θεό - atlaswiki

Στο πλαίσιο της 2ης δραστηριότητας επιτυγχάνεται αρχικά η καλλιέργεια γνωστικών δεξιοτήτων με την ανάλυση και τη διατύπωση ερωτήσεων, αλλά και υποθέσεων που αφορούν στο πολυδιάστατο και αμφιλεγόμενο ζήτημα της δημιουργίας καθώς και η σύγκριση δύο διαφορετικών θεωριών. Σχετικά με τους μεταγνωστικούς μας στόχους επιδιώκουμε στην ανάδειξη κριτηρίων υποκειμενικότητας – αντικειμενικότητας στα πλαίσια της επιστήμης. Επιχειρούμε να καλλιεργήσουμε στα παιδιά την κριτική ικανότητα και την αυτονομία της σκέψης τους, η οποία συχνά εγκλωβίζεται στις πάγιες ισχύουσες θεωρίες χωρίς να το αντιλαμβάνονται. Τέλος, αναπτύσσουμε ικανότητες σύγκρισης και σχολιασμού των δύο διαφορετικών πεδίων, οδηγώντας τους μαθητές στην αναζήτηση της αλήθειας αφ’ ενός και στη δημιουργία συνειδητοποιημένων πολιτών αφ’ ετέρου. ( σε κάθε περίπτωση αποφεύγουμε να προκαλέσουμε αισθήματα άγχους και σύγχυσης στους μαθητές για τι επίμαχο θέμα.) προκαλούμε την κριτική στάση των παιδιών απέναντι στις προτάσεις και της επιστήμης και της θρησκείας που επηρεάζουν την καθημερινή μας ζωή.


μια διδακτική πρόταση από την Υφαντίδου Αναστασία, την Παπαιωάννου Μυρτώ-Αστερία
και τον Δομουχτσή Νικόλαο

More pages