θεατρική παράσταση για τη θαλάσσια μόλυνση

θεατρική παράσταση για τη θαλάσσια μόλυνση - atlaswiki θεατρική παράσταση για τη θαλάσσια μόλυνση - atlaswiki θεατρική παράσταση για τη θαλάσσια μόλυνση - atlaswiki
οδηγίες διδασκαλίας

Ο/η εκπαιδευτικός μοιράζει αρχικά σε όλα τα παιδιά το θεατρικό και τους ζητά να διαβάσουν όλους τους ρόλους ώστε να γνωρίσουν καλά την υπόθεση του. Όταν ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία, παρουσιάζει στα παιδιά ένα φύλλο εργασίας και αυτά καλούνται να το συμπληρώσουν, αφού πρώτα έχουν χωριστεί σε ομάδες των τεσσάρων και των πέντε ατόμων. Σκοπός του φύλλου εργασίας είναι να διεξάγουν τα παιδιά σωστά συμπεράσματα για τη διαχείριση του περιβάλλοντος και με βάση αυτά να διαμορφώσουν όλοι μαζί στο τέλος την απόφαση του δικαστηρίου ώστε στη συνέχεια να παίξουν το θεατρικό. Αφού τα παιδιά τελειώσουν με το φύλλο εργασίας ακολουθεί συζήτηση πάνω στις απαντήσεις που κάθε ομάδα έχει δώσει και στη συνέχεια με τη βοήθεια του δασκάλου, τα παιδιά γράφουν το πόρισμα του δικαστηρίου. Έτσι το θεατρικό είναι πια έτοιμο, ώστε από το επόμενο μάθημα τα παιδιά να αρχίσουν πρόβες. Όταν οι μαθητές και οι μαθήτριες είναι πλέον έτοιμοι ορίζεται μία μέρα ώστε να το παρουσιάσουν στα υπόλοιπα παιδιά του σχολείου. Για τα κοστούμια και τα σκηνικά φροντίζει ο δάσκαλος με τη βοήθεια των παιδιών.

διδακτικό υλικό
σενάριο-υπόθεση του έργου
σε μία δικαστική αίθουσα γίνεται μια δίκη που αφορά την εγκατάσταση ενός διυλιστηρίου, δηλαδή μιας εργοστασιακής μονάδας επεξεργασίας πετρελαίου, σε μία παραθαλάσσια περιοχή κάτι που έχει προκαλέσει την αντίδραση των κατοίκων. Οι κάτοικοι της περιοχής, που κατά κύριο λόγο βγάζουν το ψωμί τους από την αλιεία αλλά και αγαπούν πολύ τη θάλασσα, έχουν αγανακτήσει από τις συνέπειες που έχει προκαλέσει το διυλιστήριο του πετρελαίου στην περιοχή τους. Το διυλιστήριο λοιπόν αυτό έχει μολύνει την ευρύτερη περιοχή και ειδικότερα τη θάλασσα καθώς πολλά ψάρια πεθαίνουν. Οι επιπτώσεις δεν είναι λίγες και ως προς τα πτηνά της περιοχής , γεγονός που επηρεάζει την ισορροπία του οικοσυστήματος. Επίσης, η πίσσα που εκβράζεται στις παραλίες καταστρέφει τους φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς με αποτέλεσμα οι δυσμενείς επιπτώσεις των πετρελαιοκηλίδων να γίνονται εμφανείς στο ίδιο το περιβάλλον, αλλά και στην αλιεία και τον τουρισμό.

ρόλοι του έργου
• τρία παιδιά υποδύονται τους δικαστές,
• εφτά παιδιά υποδύονται τους ψαράδες και γενικότερα την τοπική
κοινωνία,
• εφτά παιδιά υποδύονται τους μετόχους της επιχείρησης
• ένα κορίτσι υποδύεται τη θάλασσα,
• ένα κορίτσι υποδύεται την πετρελαιοκηλίδα,
• ένα αγόρι υποδύεται έναν γλάρο και
• δύο παιδιά υποδύονται δύο ψάρια.

θεατρική παράσταση για τη θαλάσσια μόλυνση - atlaswikiθεατρική παράσταση για τη θαλάσσια μόλυνση - atlaswikiθεατρική παράσταση για τη θαλάσσια μόλυνση - atlaswiki
επεξήγηση των ρόλων
Οι δικαστές κάνουν ερωτήσεις σχετικά με το θέμα στους μάρτυρες και ακούν προσεκτικά τις καταθέσεις και τα επιχειρήματα τους ώστε στο τέλος να βγάλουν μία σωστή και δίκαιη απόφαση. Οι ψαράδες προσπαθούν να υπερασπιστούν τον τόπο τους και τη θάλασσα τους παραθέτοντας όλα τα κακά που προκαλεί στο περιβάλλον η μονάδα. Οι μέτοχοι της επιχείρησης που δεν είναι και κάτοικοι της περιοχής προσπαθούν να υπερασπιστούν τα δικά τους συμφέροντα λέγοντας πως η δική τους μονάδα δεν ευθύνεται άμεσα για την περιβαλλοντική αυτή μόλυνση. Τα ψάρια εμφανίζονται και αυτά για να κατηγορήσουν το διυλιστήριο για τη μόλυνση της θάλασσας και το θάνατο των αδελφών τους δηλαδή των άλλων ψαριών όπως και ο γλάρος ο οποίος έχει και αυτός, όπως και τα υπόλοιπα πουλιά, επηρεαστεί απ’ τη γενικότερη μόλυνση καθώς τα φτερά τους καλύπτονται από πετρέλαιο και σιγά-σιγά πεθαίνουν. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η πετρελαιοκηλίδα, η οποία δηλώνει ότι θα καταστρέψει το περιβάλλον αλλά και τους ανθρώπους.
Στο τέλος εμφανίζεται η θάλασσα, η παρουσία της οποίας τους αφήνει όλους έκθαμβους και η οποία ενημερώνει τους παρευρισκόμενους για τον κίνδυνο που το περιβάλλον και κατ’ επέκταση η ανθρωπότητα διατρέχει. Έπειτα, προσπαθεί να τους αφυπνίσει ώστε να λάβουν δραστικά μέτρα για τη σώσουν και να σωθούν, τονίζοντας τη σημασία της για τη ζωή όλων των ειδών πάνω στη γη.
κοστούμια και σκηνικά
(υφάσματα, χαρτόνια, καρέκλες, τραπέζια και ό,τι άλλο αποφασίσουν οι μαθητές σε συνεννόηση με τον/την εκπαιδευτικό)
φύλλο εργασίας
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ομάδα συνεργασίας :
• Μελετήστε προσεκτικά το θεατρικό.

• Τι υποστηρίζει η ομάδα των ψαράδων;

• Τι υποστηρίζει η ομάδα των μετόχων;

• Εάν εσείς βρισκόσαστε στην αίθουσα του δικαστηρίου σε ποια ομάδα θα
θέλατε να ανήκετε και γιατί;

• Ποια ομάδα πιστεύετε ότι έχει δίκαιο και γιατί;

• Τι συμβαίνει στους γλάρους και στα ψάρια εξαιτίας του πετρελαίου;

• Πιστεύετε ότι η αντίδραση της θάλασσας είναι δικαιολογημένη και γιατί;

• Ποια πιστεύετε ότι πρέπει να είναι η απόφαση του δικαστηρίου;
θεατρική παράσταση για τη θαλάσσια μόλυνση - atlaswikiθεατρική παράσταση για τη θαλάσσια μόλυνση - atlaswiki
χρονική διάρκεια
για την παρουσίαση του θεατρικού κειμένου, τη μελέτη του από την πλευρά των μαθητών και την συμπλήρωση του φύλλου εργασίας χρειάζονται δύο ώρες διδασκαλίας μιας ημέρας. Την επόμενη ημέρα της ίδιας εβδομάδας χρειάζονται άλλες δύο ώρες για το σχολιασμό και τη συζήτηση των απαντήσεων του φύλλου εργασίας της κάθε ομάδας αλλά και για την από κοινού διατύπωση της απόφασης του δικαστηρίου ώστε να ολοκληρωθεί το θεατρικό έργο και να γίνει η διανομή των ρόλων. Τέσσερις διδακτικές ώρες στο πλαίσιο μιας δεύτερης εβδομάδας και άλλες τέσσερις στο πλαίσιο μιας τρίτης υπολογίζεται ότι είναι αρκετές για τις πρόβες που θα χρειαστούν τα παιδιά και για την προετοιμασία της παράστασης. Επίσης, απαιτείται άλλη μια ώρα στη διάρκεια της τρίτης εβδομάδας για την προετοιμασία των σκηνικών και των κοστουμιών που θα χρειαστούν οι μαθητές. Η παρουσίαση του θεατρικού έργου γίνεται στο πλαίσιο μιας διδακτικής ώρας της τέταρτης κατά
σειρά εβδομάδας. Έτσι, συνολικά για τη διεκπεραίωση της δραστηριότητας που προτείνεται θα χρειαστούν 14 ώρες κατά τη διάρκεια τεσσάρων εβδομάδων.

δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται
μέσω αυτής της δραστηριότητας, η οποία αποτελεί έναν τρόπο βιωματικής μάθησης, οι μαθητές/τριες ευαισθητοποιούνται απέναντι σ’ ένα σημαντικό περιβαλλοντικό ζήτημα και ένα από τα αίτια που το γεννούν και καταγράφουν τις απόψεις τους πάνω σ’ αυτό. Έπειτα, έρχονται σε επαφή με το θεατρικό αντικείμενο και αποκτούν έτσι, στοιχειώδεις γνώσεις πάνω στη θεατρική αγωγή, καθώς και στις διαδικασίες που απαιτούνται για την εκτέλεση ενός θεατρικού έργου (πρόβες, σκηνικά, κοστούμια κ.α.). Επίσης τα παιδιά καθώς αναλαμβάνουν να ερμηνεύσουν έναν ρόλο εξασκούνται στην ανάγνωση και την αποστήθιση. Μέσω της δραματοποίησης εξασκούν επίσης, τόσο τον προφορικό τους λόγο όσο και τη φαντασία, τη δημιουργικότητα και την ευρηματικότητα τους.
Όσον αφορά τις στάσεις που καλλιεργούνται μέσα από μία τέτοια δραστηριότητα, σημαντικό είναι να ειπωθεί ότι οι μαθητές/τριες γίνονται επικοινωνιακοί/ες, μαθαίνουν να υπακούν στις οδηγίες του/της εκπαιδευτικού-σκηνοθέτη, να συνεργάζονται προκειμένου να επιτύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σ’ αυτό που κάνουν. Με τον τρόπο αυτό καθίστανται ικανοί να συνειδητοποιήσουν την αξία της συλλογικότητας και γενικότερα μαθαίνουν να προσαρμόζονται σε καταστάσεις που απαιτούν ομαδικότητα, πειθαρχεία, υπομονή, εργατικότητα, οργανωτικότητα και υπευθυνότητα. Τέλος, τα παιδιά με τον τρόπο αυτό αναγνωρίζουν την αξία του σωστού και συνειδητοποιημένου τρόπου ζωής, ευαισθητοποιούνται και συνειδητοποιούν ότι κάθε πολίτης, με τις πράξεις του, μπορεί να συμβάλλει στην ορθότερη διαχείριση του περιβάλλοντος. Μαθαίνουν επιπλέον, να ακολουθούν έναν φιλικό προς το οικοσύστημα τρόπο ζωής και καθημερινής συμπεριφοράς προκειμένου να επωφεληθούν από όσα αυτό μπορεί να προσφέρει και να αποφύγουν τις συνέπειες της εσφαλμένης διαχείρισης του.

μια διδακτική πρόταση από τους Πανουργιά Δήμητρα, Στρατουδάκη Αικατερίνη και Μαυρίδη Θεόδωρο, εμπλουτισμένη από τις Ρέντη Αναστασία και Σέλκου Μαρία

More pages