θεατρικό για την ανακύκλωση

Περιγραφή

Στην έκτη εργαστηριακή ενότητα οι μαθητές αναλαμβάνουν τη δραματοποίηση ενός θεατρικού έργου με θέμα την ανακύκλωση. Αρχικά ο δάσκαλος ανακοινώνει ότι για τη δραστηριότητα θα χρειαστεί να δημιουργηθούν τρεις ομάδες: η πρώτη θα περιλαμβάνει τους ηθοποιούς (δύο παιδιά), η δεύτερη τους τεχνικούς , οι οποίοι θα αναλάβουν τα σκηνικά, το φωτισμό και τη μουσική επένδυση του έργου, ενώ η τρίτη θα περιλαμβάνει τους διαφημιστές του έργου, που θα επωμιστούν την αναγγελία της επικείμενης θεατρικής παράστασης και την προσέλκυση όσο το δυνατό περισσότερων ατόμων. Τέλος ζητά να μάθει ποιοι θα ήθελαν να καταταχθούν στην πρώτη, στη δεύτερη ή τρίτη ομάδα. Στην περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα στην ανάληψη των ρόλων γίνεται κλήρωση. Αφού δημιουργηθούν οι τρεις ομάδες, μοιράζεται το θεατρικό κείμενο στην τάξη.
Στο σημείο αυτό ο δάσκαλος δίνει στοιχεία στους μαθητές σχετικά με το θέμα του έργου. Διαβάζοντας μάλιστα μία φορά μεγαλόφωνα το κείμενο και κάνοντας μια μικρή κουβέντα για το περιεχόμενό του και το θέμα που πραγματεύεται, τους φέρνει ακόμα πιο κοντά σε αυτό.
Στη συνέχεια αναθέτει σε κάθε ομάδα την εργασία που έχει αναλάβει να φέρει εις πέρας. Έτσι στην πρώτη ομάδα, αυτή των ηθοποιών αναθέτει να μελετήσουν προσεκτικά το κείμενο αρκετές φορές και να εκφράσουν τυχόν απορίες. Έπειτα να απομνημονεύουν σταδιακά όλο και περισσότερες εκφράσεις του έως ότου φθάσουν στην πλήρη απομνημόνευσή του. Αυτό βέβαια θα συμβεί ταυτόχρονα με πρόβες, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε ώρες μαθημάτων αισθητικής αγωγής. Στη δεύτερη ομάδα, αυτή των τεχνικών εξηγεί πως ακριβώς πρέπει να είναι το σκηνικό και τι υλικά θα χρειαστούν. Ζητά λοιπόν από τους μαθητές-τεχνικούς να φέρουν ένα ραδιόφωνο, μερικά κατά προτίμηση διαφανή καλάθια με προϊόντα ανακύκλωσης, όπως μπουκάλια, κουτιά αναψυκτικών, χαρτικά κλπ. Προτείνει ακόμα στους ίδιους να συμπεριλάβουν και οτιδήποτε άλλο πιστεύουν ότι θα ενίσχυε τον οικολογικό διάκοσμο που έχουν αναλάβει να δημιουργήσουν. Όσον αφορά το μουσικό κομμάτι που θα συνοδεύει το κείμενο, ο εκπαιδευτικός προτρέπει τους διδασκόμενους να βρουν τραγούδια αντιπροσωπευτικά του κειμένου και του θέματος και να τα φέρουν στην τάξη προκειμένου να ψηφιστεί το καλύτερο. Για το τέλος του έργου προτείνεται η διασκευή του μουσικού κομματιού «Καπετάν Ανδρέα Ζέππο» ως εξής:

Ανακυκλώνει ο Ζέππος καλαμάρια
Και στο βυθό πλαστικά πιάνει σφουγγάρια
Καπετάν Ανδρέα Ζέππο ανακύκλωση προβλέπω
Και στο σκάφος σου να γίνει, θα καλάρεις με…δελφίνι!…Τέλος στην ομάδα των διαφημιστών μαθητών συγκεκριμένα (αλλά και σε όλη την τάξη) ανακοινώνει ότι η παρουσίαση του έργου θα γίνει την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, δηλαδή στις 5 Ιουνίου. Έτσι οι διαφημιστές είναι υποχρεωμένοι έως τότε να γνωστοποιήσουν την παρουσίαση του έργου. Για το σκοπό αυτό μπορούν να χρησιμοποιήσουν διαφημίστηκα φυλλάδια, που θα αναλάβουν να συνθέσουν μόνοι τους ή να συντάξουν ένα άρθρο στη σχολική εφημερίδα ,προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν το κοινό στο οικολογικό αυτό ζήτημα. Επίσης οφείλουν να περάσουν από κάθε τάξη του σχολείου να ανακοινώσουν το συμβάν και να τονίσουν ότι όλοι πρέπει να υποστηρίξουνε την προσπάθεια αυτή, που θα φέρει πιο κοντά τους μαθητές στο περιβαλλοντικό πρόβλημα. Ακόμα μπορούν να χρησιμοποιήσουν για τη διαφήμιση του έργου και τα κολλάζ που δημιούργησαν σε προηγούμενη εργαστηριακή ενότητα.
Γενικά η δραστηριότητα απαιτεί ομαδική δουλειά, ενώ ο ρόλος του δασκάλου περιορίζεται σε αυτό του σκηνοθέτη και του βοηθού της κάθε ομάδας, όποτε εκείνη το έχει ανάγκη.
Με την ολοκλήρωση της τελευταίας πρόβας και πριν την παρουσίαση του θεατρικού έργου μοιράζεται στους μαθητές ο χάρτης εννοιών που έχουν σχεδιάσει στις προηγούμενες εργαστηριακές ενότητες και που τώρα συμπληρώνουν ή τροποποιούν με βάση όσων αποκόμισαν για την ανακύκλωση.
Στη συνέχεια παρατίθεται ένας αντιπροσωπευτικός χάρτης εννοιών καθώς και το θεατρικό κείμενο.

θεατρικό για την ανακύκλωση - atlaswiki
θεατρικό για την ανακύκλωση - atlaswiki
θεατρικό για την ανακύκλωση - atlaswiki
θεατρικό για την ανακύκλωση - atlaswiki

μια διδακτική πρόταση από την Δήμου Αλεξάνδρα, την Λαζαρίδου Καλλιόπη, την Παπαδοπούλου Αικατερίνη
και τον Δομουχτσή Νικόλαο

More pages