ιστορική αναδρομή για τις πηγές ενέργειας

ιστορική αναδρομή για τις πηγές ενέργειας - atlaswiki ιστορική αναδρομή για τις πηγές ενέργειας - atlaswiki
οδηγίες διδασκαλίας

στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι να κατανοήσουν οι μαθητές/ριες από πού αντλείται η ενέργεια και πώς χρησιμοποιείται στην καθημερινή μας ζωή. Ειδικότερα γίνεται μια ιστορική αναδρομή στη χρήση των ενεργειακών πηγών στις διάφορες εποχές. Αναφέρετε αρχικά στους/στις μαθητές/ριες ότι θα μιλήσετε για τις πηγές ενέργειας, όπως αυτές εξελίχτηκαν από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Με τη βοήθεια ενός διαφανοσκοπείου, παραθέστε το παρακάτω κείμενο, ώστε να έχουν όλοι/ες οι μαθητές/ριες οπτική επαφή με το διδακτικό υλικό. Κατά την παρατήρηση του κειμένου, ζητήστε από τους/τις μαθητές/ριες να περιγράψουν ενίοτε κάποιες από τις εικόνες, ενώ παράλληλα δώστε κατατοπιστικές εξηγήσεις σχετικά με το περιεχόμενο του διδακτικού υλικού, ώστε να γίνει απολύτως κατανοητό από όλους το ζήτημα των ενεργειακών πηγών ανά τω χρόνω. Μπορείτε στη συνέχεια να προβάλλετε κι ένα βίντεο για καλύτερη κατανόηση. Εφαρμόζοντας αυτή τη δραστηριότητα, στοχεύετε στο να έχουν εμπεδώσει όλα τα παιδιά στο τέλος της ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας και του ανθρώπινου νου ανά τους αιώνες προκάλεσε και την παράλληλη εξέλιξη των ενεργειακών πηγών, οι οποίες, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, οδήγησαν, σε ορισμένες περιπτώσεις, στη διευκόλυνση της ανθρώπινης ζωής και, σε άλλες, στην καταστροφή της.

διδακτικό υλικό
προτζέκτορας και το κείμενο που θα βρείτε στο σύνδεσμο:
ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΟΧΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
βίντεο

χρονική διάρκεια
1 διδακτική ώρα

θεματικές που εμπλέκονται

η φυσική με την ιστορία

δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται

ενισχύεται η παρατηρητικότητα των μαθητών, όπως και η κριτική τους σκέψη, καθώς καλούνται, τόσο μέσω των εικόνων όσο και μέσω της συζήτησης, να συγκρίνουν τις ενεργειακές πηγές στις διάφορες εποχές, να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές και να αντιληφθούν τη σημασία τους για την εξέλιξη των ανθρώπινων κοινωνιών.

μια διδακτική πρόταση από τις Αφροδίτη Βαργιάμη Βασιλική Βουλγαρούλη και Ξανθή Ζώτου, εμπλουτισμένη από τις Ρέντη Αναστασία και Σέλκου Μαρία

More pages