καταγραφή ερωτήσεων στα πλαίσια μιας υποθετικής συνέντευξης και συζήτηση για τη Rita Levi Montalcini


συνέντευξη από τη Rita Levi Montalcini - atlaswikiσυνέντευξη από τη Rita Levi Montalcini - atlaswikiσυνέντευξη από τη Rita Levi Montalcini - atlaswiki


Μετά την παρουσίαση πληροφοριών για τη ζωή και το επιστημονικό έργο της Rita Levi Montalcini (το απαραίτητο υλικό υπάρχει στο δικτυακό τόπο: http://atlaswikigr.wikifoundry.com/page/Rita+Levi+Montalcini), περνάμε στη δραστηριότητα. Επιλέγουμε την Ε΄ Δημοτικού, γιατί στην ηλικία αυτή τα παιδιά είναι σε θέση να κρίνουν καλύτερα τις πληροφορίες που τους δίνονται και θα είναι ευκολότερο να κάνουν αυτό που τους ζητείται.

Αφού χωρίσουμε τους μαθητές σε τέσσερις μεικτές ομάδες αγοριών και κοριτσιών των πέντε ατόμων -υποθέτουμε πως η τάξη έχει είκοσι μαθητές - τους αναθέτουμε να σκεφτούν και να καταγράψουν σε μια κόλλα χαρτί τέσσερις ερωτήσεις που θα έκαναν στη Rita Levi Montalcini στα πλαίσια μιας συνέντευξης. Η κάθε ομάδα αναλαμβάνει να σκεφτεί τέσσερις ερωτήσεις που καλύπτουν διαφορετικούς τομείς. Συγκεκριμένα, η πρώτη ερώτηση θα αφορά στα παιδικά της χρόνια, η δεύτερη στην απόφασή της να ασχοληθεί με την ιατρική και στις σπουδές της, η τρίτη στα χρόνια που έζησε και εργάστηκε στις Η.Π.Α και η τέταρτη στο επιστημονικό της έργο. Έτσι κάθε ομάδα θα καταφέρει με τις τέσσερις ερωτήσεις να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της Ιταλίδας γιατρού.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός ότι απευθύνονται σε μια γυναίκα επιστημόνισσα και να εστιάσουν την προσοχή τους στο θέμα φύλο και θετικές επιστήμες εδώ. Ουσιαστικά τα παιδιά καλούνται να παίξουν το ρόλο του δημοσιογράφου, κάτι όχι και τόσο εύκολο. Για να τα βοηθήσουμε και να διευκολύνουμε το έργο τους, μπορούμε να αναφέρουμε κάποια παραδείγματα ερωτήσεων - τόσο δικά μας, όσο και ερωτήσεις που έχουν κάνει δημοσιογράφοι στη Montalcini. Στο βίντεο που ακολουθεί παρακολουθούμε μια συνέντευξη της Montalcini, την οποία μπορούμε να προβάλλουμε στην τάξη και να χρησιμοποιήσουμε τις ερωτήσεις του δημοσιογράφου ως παράδειγμα για να βοηθήσουμε τα παιδιά. Τις ερωτήσεις θα τις αναφέρουμε, αφού πρώτα τις μεταφράσουμε, καθώς η συνέντευξη είναι στα αγγλικά.

Μία ερώτηση που κάνει ο δημοσιογράφος στη Montalcini είναι αν πιστεύει πως ωφελήθηκε από το γεγονός ότι δούλεψε για ένα διάστημα «στην απομόνωση» (λόγω της εβραϊκής καταγωγής της της απαγορεύτηκε να εργαστεί στο πανεπιστήμιο). Για να σκεφτούν και να καταγράψουν τις ερωτήσεις, δίνουμε στους μαθητές περιθώριο είκοσι λεπτών και στην επόμενη μισή ώρα θα ακολουθήσει η παρουσίαση των ερωτήσεων της κάθε ομάδας και η αξιολόγηση τους από τις υπόλοιπες ομάδες. Αν συμπεριλάβουμε στη δραστηριότητα και την παρουσίαση του υλικού για τη Montalcini - καθώς είναι απαραίτητο υλικό στο οποίο θα βασιστεί η δραστηριότητα - η οποία θα διαρκέσει περίπου δέκα λεπτά, τότε συνολικά η δραστηριότητα θα χρειαστεί μία ώρα για να ολοκληρωθεί.

Να τονίσουμε πως στο τελευταίο μέρος της διαδικασίας - δηλαδή στην παρουσίαση των ερωτήσεων - αφήνουμε τους μαθητές και τις μαθήτριες να αξιολογήσουν μόνοι τους τις ερωτήσεις και να συζητήσουν τις απόψεις τους. Δεν θα επέμβουμε καθόλου στη συγκεκριμένη διαδικασία. Ο ρόλος μας στην όλη διαδικασία περιορίζεται στο να δώσουμε στα παιδιά το θέμα και την αφετηρία της όλης δραστηριότητας - δηλαδή το υλικό για την Montalcini - και να τους βοηθήσουμε ως ένα σημείο με τα παραδείγματα των ερωτήσεων. Από κει και πέρα τους αφήνουμε να εργαστούν και να συνεργαστούν με τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές τους χωρίς να επέμβουμε. Όπως προαναφέρθηκε, για να βοηθήσουμε τους μαθητές, μπορούμε να τους αναφέρουμε μερικά παραδείγματα ερωτήσεων, όπως «Πώς πήρατε την απόφαση να ασχοληθείτε με την ιατρική σε μια εποχή που οι σπουδές θεωρούνταν πως δεν ταιριάζουν σε μια γυναίκα;» ή «Διακρίνατε καμιά φορά διαφορετική αντιμετώπιση προς το πρόσωπο σας εξαιτίας του γεγονότος ότι είστε γυναίκα;». Δύο ενδεικτικά παραδείγματα ερωτήσεων, ώστε να καταλάβουν τα παιδιά πώς πρέπει να σκεφτούν και τα ίδια.

Στόχος της δραστηριότητας είναι να ενθαρρύνουμε τα παιδιά - αγόρια και κορίτσια - να συμμετέχουν στη μάθηση και την εργασία στις φυσικές επιστήμες, τα μαθηματικά και τις νέες τεχνολογίες. Το γεγονός ότι όλη η δραστηριότητα αφορά σε μια γυναίκα επιστημόνισσα, σίγουρα ενθαρρύνει, ειδικά τις μαθήτριες, να ασχοληθούν με το χώρο της επιστήμης. Επίσης, στη συζήτηση που θα προκύψει κατά την παρουσίαση και την αξιολόγηση των ερωτήσεων οι μαθητές και οι μαθήτριες θα αναφερθούν στο θέμα φύλο και θετικές επιστήμες και όχι μόνο θα εκφράσουν τις απόψεις τους για τις συγκεκριμένες ερωτήσεις, αλλά θα οδηγηθούν σε μια γενικότερη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για το θέμα, που σίγουρα θα τους επηρεάσει και θα τους κάνει να ξανασκεφτούν κάποιες στερεότυπες αντιλήψεις που μπορεί να έχουν.


μια διδακτική πρόταση από τη Σοφία Κανετίδου και τη Μαριάννα Κατσαρού

More pages