καταγραφή φανταστικού ημερολογίου και δημιουργία κόμικ για τη Nettie Stevens


Nettie Maria Stevens - atlaswiki Nettie Maria Stevens - atlaswikiNettie Maria Stevens - atlaswiki


Αρχικά, παρουσιάζουμε στην τάξη τη βιογραφία και το επιστημονικό έργο της Nettie Stevens (χρήσιμες πληροφορίες υπάρχουν στο δικτυακό τόπο: http://atlaswikigr.wikifoundry.com/page/Nettie+Maria+Stevens). Η παρουσίαση της ζωής και της δράσης της Nettie Stevens στην τάξη έχει ως στόχο την εξοικείωση των παιδιών με την ιδέα ότι οι θετικές επιστήμες αφορούν εξίσου και τα δύο φύλα. Για το λόγο αυτό, προτείνεται να συνοδεύεται και από μια δραστηριότητα με την οποία μπορούν να ασχοληθούν τα παιδιά της Στ΄ τάξης του δημοτικού.

Για τις ανάγκες της προαναφερθείσας δραστηριότητας, η τάξη χωρίζεται σε 4 ισάριθμες ομάδες.

Στις δύο πρώτες ομάδες δίνεται η εξής κειμενική δραστηριότητα: «Ας θεωρήσουμε ότι η Nettie Stevens κατέγραφε καθημερινά τις σκέψεις της σε ένα ημερολόγιο. Προσπαθήστε να μπείτε στη θέση της και να γράψετε μια σελίδα από αυτό το φανταστικό ημερολόγιο, η οποία να αναφέρεται στις σκέψεις που έκανε για την επαγγελματική της σταδιοδρομία και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε. Να βασιστείτε σε πραγματικά στοιχεία που αναφέρονται στη βιογραφία της. Το ημερολόγιο θα μπορούσε να ξεκινάει κάπως έτσι… "Σήμερα ήταν μια δύσκολη μέρα. Οι εξετάσεις πλησιάζουν και έχω πολύ διάβασμα. Οι σπουδές στο κολλέγιο είναι δύσκολη υπόθεση, ειδικά αν είσαι γυναίκα και οι άλλοι σε αντιμετωπίζουν περιφρονητικά…".
»

Στις υπόλοπες δύο ομάδες ανατίθεται το εξής: «Φανταστείτε ότι εισβάλλετε κρυφά για μία μέρα στο εργαστήριο της Nettie Stevens. Η Stevens διαφωνεί με το συνεργάτη της Hunt Morgan, γιατί ο δεύτερος δεν την αφήνει να αναλάβει πρωτοβουλίες και θεωρεί ότι ως άντρας πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο στην έρευνα που διεξάγουν. Αφού σχηματίσετε τη δομή του διαλόγου, να καταγράψτε τη σκηνή σε μία σελίδα με μορφή κόμικ. Να επισημάνετε τα σεξιστικά στερεότυπα που κάνουν την εμφάνισή τους στο κείμενο σχετικά με τις γυναίκες επιστημόνισσες των θετικών επιστημών.»

Στο τέλος, κάθε ομάδα παρουσιάζει τη δραστηριότητα που ανέλαβε στην υπόλοιπη τάξη. Έπειτα, με τη βοήθεια του/της εκπαιδευτικού, τα παιδιά εκφράζουν τις σκέψεις τους σχετικά με τα ζητήματα κοινωνικού ρατσισμού και ειδικότερα σεξισμού στο χώρο των θετικών επιστημών και των νέων τεχνολογιών. Αφού κατανοήσουν τα προβλήματα που ανακύπτουν, συζητούν με το δάσκαλο ή τη δασκάλα τους για το πόσο σημαντική είναι η ισότιμη συμμετοχή των δύο φύλων σε αυτό το χώρο.
μια διδακτική πρόταση
από την Άννα Σουλτάνη,
την Ευανθία Τσαλίδου και την Κυριακή Τσεκμέ

More pages