κατασκευ'η θερμοκηπίου

κατασκευ'η θερμοκηπίου - atlaswikiΣτα πλαίσια της σύγχρονης αντίληψης για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών, σαν στοιχείο που συμβάλλει στη διαμόρφωση επιστημονικά εγγράμματων πολιτών, έχει ξεχωρίσει και η Ιστορία των φυσικών επιστημών. Η συμμετοχή της μπορεί να θεωρηθεί πολύπλευρη, αν θέλουμε, όμως, να εντοπίσουμε κάποια από τα σημαντικότερα σημεία της θετικής επιρροής της, μπορούμε να διακρίνουμε τα ακόλουθα δύο:
Πρώτον, σύμφωνα με σχετικές έρευνες, η Ιστορία των φυσικών επιστημών μπορεί να χρησιμεύσει σαν γέφυρα στο χάσμα που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στις ανθρωπιστικές και τις φυσικές επιστήμες. Η σύνδεση, λοιπόν, κλασικών και θετικών σπουδών, που επιχειρείται στην περίπτωση αυτή, μεταξύ άλλων, συμβάλλει στη δημιουργία θετικής στάσης των ανθρώπων απέναντι στις φυσικές επιστήμες και στην προσέλκυση του ενδιαφέροντος όλων, άσχετα με τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό.
Δεύτερον, όπως λέγεται, με τη διδασκαλία της Ιστορίας των φυσικών επιστημών, ικανοποιούνται σε σημαντικό βαθμό οι απαιτήσεις της μετα-βιομηχανικής περιόδου, μιας περιόδου που στόχοι της είναι η έρευνα και η ανάπτυξη, σχετικά με το προφίλ και τις γνώσεις των πολιτών της.
Έτσι λοιπόν, η Ιστορία των φυσικών επιστημών έχει ενταχθεί σε πολλά από τα σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα και αποτελεί εργαλείο για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών για την εκπαίδευση του πολίτη.
Από την άλλη, δεν θα μπορούσε κανείς/μία να αγνοήσει τη σημασία της πειραματικής διδασκαλίας των φυσικών επιστημών, για την απόκτηση από τους μαθητές και τις μαθήτριες, της απαιτούμενης εμπειρίας, πάνω στην οποία ο/η δάσκαλος/α θα χτίσει τη σημασία των εννοιών της φυσικής (Κουμαράς 2005) .
Για να συμβαδίσει, βέβαια, η πειραματική διδασκαλία με τη λογική της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών για την εκπαίδευση του πολίτη, τα πειράματα προτείνεται να πραγματοποιούνται με απλά υλικά καθημερινής χρήσης. Αυτό, σε γενικές γραμμές, βοηθά στην απομυθοποίηση του εργαστηρίου των φυσικών επιστημών και στη σύνδεση της φυσικής με την καθημερινή ζωή των παιδιών, ώστε να καλλιεργηθεί μια θετική στάση τους απέναντι στις φυσικές επιστήμες.

Με την ακόλουθη δραστηριότητα, λοιπόν, επιχειρείται η συνάντηση της Ιστορίας με την πειραματική διδασκαλία των φυσικών επιστημών. Αυτό πετυχαίνεται ως εξής: Ήδη έχουμε αναδείξει τη σύνδεση της βιομηχανικής και όχι μόνο δραστηριότητας που συνδέεται με την καύση πετρελαίου, με την επιβάρυνση της ατμόσφαιρας της Γης και την εμφάνιση περιβαλλοντικών ζητημάτων. Ως ένα από αυτά, έχει ξεχωρίσει το φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Έτσι λοιπόν, δημιουργήθηκε μια δραστηριότητα, στην οποία να περιλαμβάνεται ένα πείραμα το οποίο να βοηθά τα παιδιά να καταλάβουν τι είναι αυτό το φαινόμενο καθώς και πώς ακριβώς συμβαίνει. Επίσης, στην ίδια δραστηριότητα περιλαμβάνεται η μελέτη κειμένων τα οποία έχουν σχέση με την ιστορική εξέλιξη του φαινομένου, και τις διάφορες πολιτικές δράσεις που αναπτύχθηκαν με σκοπό την αντιμετώπισή του.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, τα παιδιά καλούνται να ανταπεξέλθουν στις συνθήκες και τις απαιτήσεις ενός εργαστηρίου και παράλληλα να εξασκηθούν στη μελέτη και επεξεργασία γραπτών ιστορικών πηγών.

Μέσα από τη συγκεκριμένη, λοιπόν, δραστηριότητα, επιτυγχάνεται η τρισδιάστατη προσέγγιση στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών. Σε γνωστικό επίπεδο, τα παιδιά φτάνουν στο να μάθουν τι είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου, γιατί υπάρχει, πως εξελίχθηκε σε πρόβλημα-απειλή για τον πλανήτη, αλλά και να ενημερωθούν για τις διάφορες διασκέψεις που έχουν γίνει σχετικά με την αλλαγή του κλίματος στον πλανήτη, αλλά και τη στάση των διαφόρων κυβερνήσεων απέναντι στα γεγονός. Ακόμη, έρχονται σε επαφή με ένα κομμάτι της μεθοδολογίας των φυσικών επιστημών, το πείραμα.
Σε μεταγνωστικό επίπεδο, τα παιδιά καλούνται να διαπιστώσουν το πώς το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η διαπίστωση της ύπαρξής του ως πρόβλημα πια και οι σχετικές με αυτό διασκέψεις αλληλεπιδρούν με την κοινωνία και την πολιτική ζωή.
Σε συναισθηματικό επίπεδο, η συγκεκριμένη δραστηριότητα έχει διττό αποτέλεσμα. Από τη μία, και χάρη στον τρόπο που είναι διαμορφωμένο το πειραματικό μέρος, μαθητές και μαθήτριες απομυθοποιούν το εργαστήριο των φυσικών επιστημών, αρχίζουν να το θεωρούν σαν κάτι οικείο κι έτσι δημιουργείται μια θετικότερη στάση απέναντι στις φυσικές επιστήμες. Από τη άλλη, η μελέτη των κειμένων, τους και τις καλεί να διαμορφώσουν τη δική τους στάση απέναντι στον προβληματισμό που γεννά η ύπαρξη του φαινομένου του θερμοκηπίου σαν απειλή για τον πλανήτη, καθώς και να κρίνουν την γενικότερη κυβερνητική και κοινωνική στάση που μέχρι τώρα έχει αναπτυχθεί σε σχέση με αυτό.

Η ακόλουθη δραστηριότητα, για να πραγματοποιηθεί θα χρειαστεί τρεις διδακτικές ώρες. Για αυτό το λόγο, χωρίσαμε και το φύλλο εργασίας σε δύο μέρη. Το Α. Μέρος θα πραγματοποιηθεί κατά την πρώτη διδακτική ώρα, ενώ το Β. Μέρος κατά την δεύτερη διδακτική ώρα. Η τρίτη ώρα, όχι ολόκληρη ίσως, ανάλογα με τους ρυθμούς των παιδιών, θα διατεθεί για τη συζήτηση στην τάξη.

μια διδακτική πρόταση από την Ξενίδου Ευδοξία
και τον Δομουχτσή Νικόλαο

More pages