κατασκευές για τις μεταβολές της φυσικής κατάστασης του νερού

οδηγίες για την διδασκαλία

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές/τριες Β' δημτικού. Αρχικά δίνουμε στα παιδιά τις τρεις εικόνες που βρίσκονται παρακάτω, οι οποίες δείχνουν τις τρεις φυσικές καταστάσεις του νερού.


ο κύκλος του νερού - atlaswikiο κύκλος του νερού - atlaswiki ο κύκλος του νερού - atlaswiki
πάγος σύννεφα νερό

Σχολιάζουμε και συζητάμε τις εικόνες με τα παιδιά. Έπειτα, χωρίζουμε τα παιδιά σε τέσσερις ομάδες και η κάθε μια ομάδα αναλαμβάνει απο ένα έργο, το οποίο θα πραγματοποιήσουν την επόμενη φορά που θα έχουν το σχετικό μάθημα. Ανάλογα με το έργο που θα αναλάβει η κάθε ομάδα, θα πρέπει να φέρει και τα αντίστοιχα υλικά. Η πρώτη ομάδα αναλαμβάνει να κατασκευάσει ένα κολάζ με εικόνες που θα τους δώσουμε εμείς, με στόχο την απεικόνιση των τριών καταστάσεων του νερού.Η δεύτερη ομάδα αναλαμβάνει την κατασκευή ενός εννοιολογικού χάρτη για τον κύκλο του νερού, διανθίζοντάς τον με τις εικόνες που έχουμε ήδη δώσει. Η τρίτη ομάδα αναλαμβάνει να ζωγραφίσει τον κύκλο του νερού και, τέλος, η τέταρτη ομάδα αναλαμβάνει την παραγωγή αφηγηματικού λόγου, δηλαδή θα πρέπει να σκεφτούν και να γράψουν ένα παραμύθι το οποιό θα ξεκινάει '' Είμαι το νερό.........''.

υλικά

χαρτόνι
ψαλίδι
κόλλα
μαρκαδόροι
οι εικόνες θα δoθούνα απο τον εκπαιδευτικό

Ένας ενδεικτικός εννοιολογικός χάρτης με διαφορετικές φωτογραφίες είναι ο παρακάτω.

κατασκευές για τις μεταβολές της φυσικής κατάστασης του νερού - atlaswiki

εικόνες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν

Δίνονται από τον εκπαιδευτικό οι παρακάτω εικόνες 3D rendering.

ΣΥΝΝΕΦΑ

ο κύκλος του νερού - atlaswikiο κύκλος του νερού - atlaswikiο κύκλος του νερού - atlaswikiο κύκλος του νερού - atlaswiki ο κύκλος του νερού - atlaswikiο κύκλος του νερού - atlaswikiο κύκλος του νερού - atlaswiki

ΝΕΡΟ
ο κύκλος του νερού - atlaswikiο κύκλος του νερού - atlaswikiο κύκλος του νερού - atlaswikiο κύκλος του νερού - atlaswiki

ΠΑΓΟΣ
ο κύκλος του νερού - atlaswikiο κύκλος του νερού - atlaswikiο κύκλος του νερού - atlaswikiο κύκλος του νερού - atlaswiki


χρονική διάρκεια

Για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα ο χρόνος που απαιτείται είναι δύο διδακτικές ώρες.


μια διδακτική πρόταση από
την Χρυσούλα Καραγιάννη

More pages