κατασκευή ηλιακού θερμοσίφωνα σε μικρογραφία

κατασκευή ηλιακού θερμοσίφωνα σε μικρογραφία - atlaswiki κατασκευή ηλιακού θερμοσίφωνα σε μικρογραφία - atlaswiki
οδηγίες για τον εκπαιδευτικό

μια μέρα πριν απο τη διεξαγωγή της δραστηριότητας ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να φέρουν την επόμενη μέρα τα απαιτούμενα υλικά (ρολό από χαρτί υγείας, ένα κομμάτι φελιζόλ, έναν ανεξίτηλο μαύρο μαρκαδόρο, έξι οδοντογλυφίδες και ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο αρκετό ώστε να καλύψει το ρολό). Πριν ξεκινήσει η κατασκευή του θερμοσίφωνα προβάλλεται στα παιδιά ένα σύντομο βίντεο για τους ηλιακούς συλλέκτες και τον τρόπο λειτουργίας τους και ακολουθεί συζήτηση για το πως συνδέεται με το θερμοσίφωνα.
Έπειτα ο εκπαιδευτικός εξηγεί τη λειτουργία του θερμοσίφωνα, δείχνει μια φωτογραφία από το θερμοσίφωνα που ο ίδιος έχει πρωτύτερα δημιουργήσει και τα παιδιά ακολουθώντας τις οδηγίες αρχίζουν την κατασκευή του. Απαιτείται βέβαια να υπάρχουν οι οδηγίες εκτυπωμένες σε χαρτί και να έχουν δοθεί σε όλους τους μαθητές και σε όλες τις μαθήτριες.

διδακτικό υλικό
  • βίντεο

  • φύλλο εργασίας
1) Τα υλικά που απαιτούνται για την κατασκευή του ηλιακού θερμοσίφωνα είναι τα παρακάτω:
ένα κομμάτι φελιζόλ ( σε σχήμα ορθογώνιου- όχι ιδιαίτερα μεγάλο) , ένας μαύρος ανεξίτηλος μαρκαδόρο, 4 οδοντογλυφίδες, ένα χαρτί υγείας και ένα κομμάτι αλουμινόχαρτου( έτσι ώστε να καλύπτει το ρολό).
2)Οδηγίες για την κατασκευή:
Παίρνουμε το κομμάτι φελιζόλ και χρωματίζουμε την επιφάνειά του με τον μαύρο μαρκαδόρο, αφήνοντας στη μέση μια περιοχή λευκή. Έπειτα τοποθετούμε 2 οδοντογλυφίδες στη μια πλευρά του και τις άλλες 2 στην άλλη και αφού τυλίξουμε και καλύψουμε το ρολό με το κομμάτι του αλουμινόχαρτου, τοποθετούμε το ρολό πάνω στο φελιζόλ τρυπώντας το στις οδοντογλυφίδες και έτοιμος ο ηλιακός θερμοσίφωνας με ενδεικτικά την παρακάτω μορφή!


κατασκευή ηλιακού θερμοσίφωνα σε μικρογραφία - atlaswiki

χρονική διάρκεια
μια διδακτική ώρα

δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται

Η δραστηριότητα της κατασκευής του ηλιακού θερμοσίφωνα θα δώσει τη δυνατότητα στα παιδιά να αναπτύξουν την ικανότητά τους στο να ακολουθούν οδηγίες με σκοπό να φτάσουν στο εκάστοτε επιθυμητό αποτέλεσμα. Παράλληλα, θα κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας του και θα συνειδητοποιήσουν ότι αποτελεί μία από τις πιο απλές, αλλά ταυτόχρονα και αποδοτικές συσκευές, οι οποίες αξιοποιούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.


μια διδακτική πρόταση από τις Μέρελη Ακυλίνα, Στοϊου Αθηνά και Τουρνάκη Δήμητρα, εμπλουτισμένη από τις Ρέντη Αναστασία και Σέλκου Μαρία

More pages