κατασκευή ιστοσελίδας για το πετρέλαιο

κατασκευή ιστοσελίδας για το πετρέλαιο - atlaswiki Η δραστηριότητα αυτή έχει ως σκοπό της την κατασκευή από τους μαθητές και τις μαθήτριες μιας ιστοσελίδας τύπου blog με περιεχόμενο σχετικό με το μάθημα μας. Διαλέξαμε την κατασκευή του blog γιατί η δημιουργία του είναι πολύ πιο εύκολη από την κατασκευή μιας παραδοσιακής ιστοσελίδας. Επιπλέον, μετά την κατασκευή του blog και το σχολιασμό των ιστοσελίδων που θα γίνει μεταξύ των μαθητών μπορεί να υπάρξει και ανάρτηση των blog στο Διαδίκτυο. Εκεί μπορεί καθημερινά να γίνεται ανάρτηση δημοσιεύσεων εκ μέρους των μαθητών σχετικά με το θέμα και ταυτόχρονα διεξάγεται διάλογος και με άτομα εκτός σχολικής κοινότητας.

Πιο αναλυτικά:

Ξεκινάμε τη δραστηριότητα χωρίζοντας τα παιδιά σε ομάδες και τους δίνουμε το υλικό που θα χρειαστούν για την κατασκευή της ιστοσελίδας. Αφού τους δώσουμε τις οδηγίες για το πώς κατασκευάζεται το blog ή αφού τους βοηθήσουμε εμείς για την κατασκευή της ιστοσελίδας προχωρούμε στην κατασκευή του blog. Με την ολοκλήρωση του blog προχωρούμε στη συζήτηση μεταξύ των μαθητών για την ποιότητα των ιστοσελίδων, το περιεχόμενό τους και την καταλληλότητα του υλικού που χρησιμοποιήθηκε στο blog. Τέλος, μπορούμε να προχωρήσουμε στην ανάρτηση των blog στο Διαδίκτυο έτσι ώστε να δημοσιευθεί η δουλειά των παιδιών εκτός σχολείου και ταυτόχρονα να υπάρξει αλληλεπίδραση μεταξύ σχολείου και πραγματικού κόσμου.

Η χρονική διάρκεια της δραστηριότητας αυτής είναι περίπου 3 διδακτικές ώρες. Το διδακτικό υλικό μπορεί να είναι ακόμη και οι ίδιες εικόνες που έχουμε δώσει στα παιδιά για το κολλάζ αλλά και κείμενα μέσα από τα οποία τα παιδιά θα μπορέσουν να αντλήσουν πληροφορίες για τα άρθρα των παιδιών στο blog. Τέτοια κείμενα θα μπορούσαν να είναι αυτά που δώσαμε στα παιδιά για την εκτέλεση της πρώτης δραστηριότητας.

Το διαθεματικό στοιχείο της δραστηριότητας αυτής έγκειται στην αλληλεπίδραση μεταξύ του μαθήματος της Φυσικής και του Διαδικτύου. Τα παιδιά εκτός από τις γνώσεις που αποκτούν σχετικά με τη Φυσική μαθαίνουν να κατασκευάζουν ιστοσελίδες, να ασχολούνται πιο δημιουργικά και πιο παραγωγικά με το Διαδίκτυο και τις ευκαιρίες που αυτό δίνει. Με δεδομένη την εξέλιξη της τεχνολογίας και τη συνακόλουθη εξέλιξη της επιστήμης της Πληροφορικής η συγκεκριμένη δραστηριότητα βοηθάει στη διαμόρφωση ενός πολίτη που θα μπορεί να βρίσκεται στο επίκεντρο των σημερινών και αυριανών εξελίξεων και που θα μπορεί να τις επηρεάζει.


μια διδακτική πρόταση από την Παπαδοπούλου Αικατερίνη, τον Παπαθανασίου Χρήστο
και τον Δομουχτσή Νικόλαο

More pages