κατασκευή ιστοσελίδας με θέμα την κλωνοποίηση


κατασκευή ιστοσελίδας με θέμα την κλωνοποίηση - atlaswikiκατασκευή ιστοσελίδας με θέμα την κλωνοποίηση - atlaswikiκατασκευή ιστοσελίδας με θέμα την κλωνοποίηση - atlaswiki

δραστηριότητα

Ζητείται από τους μαθητές και τις μαθήτριες να κατασκευάσουν μια ιστοσελίδα με την βοήθεια των εκπαιδευτικών που έχουν γνώσεις στη δημιουργία μιας ιστοσελίδας . Αν αυτό δεν είναι δυνατό οι μαθητές καλούνται να στήσουν την ιστοσελίδα σχεδιάζοντας μια διαδοχή από κάρτες με την μέθοδο του κολάζ , όπου κάθε κάρτα θα αποτελεί μια οθόνη του υπολογιστή για κάποιον που επισκέπτεται την ιστοσελίδα τους. Το θέμα της ιστοσελίδας θα αφορά την κλωνοποίηση και ζητούμε από τα παιδιά, αφού τους δώσουμε το θέμα, να μαζέψουν υλικό από βιβλιοθήκες και από το διαδίκτυο, να εντοπίσουν και άλλες ιστοσελίδες σχετικές με την κλωνοποίηση, την οποία θα μπορούσαν να συνδέσουν με την δική τους. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και σε μια σειρά από συναντήσεις σχεδιάζουν την ιστοσελίδα τους. Στην συνέχεια η κάθε ομάδα παρουσιάζει την ιστοσελίδα της στις υπόλοιπες ομάδες και δέχεται σχόλια και ερωτήσεις.


χρονική διάρκεια

Η συλλογή των πληροφοριών, οι συναντήσεις των ομάδων και η παρουσιάσεις των εργασιών θα διαρκέσει περίπου 3 βδομάδες.


διδακτικό υλικό

Φύλλο εργασίας – κατασκευή ιστοσελίδας
1. Η ιστοσελίδα που θα δημιουργήσετε έχει σαν θέμα την κλωνοποίηση.
2. Μαζέψτε υλικό και πληροφορίες από εγκυκλοπαίδειες, βιβλιοθήκες και τον διαδικτυακό τόπο σχετικές με το θέμα που θα σας βοηθήσουν να κατασκευάσετε την ιστοσελίδα. Η εργασία σας πρέπει να σχετίζεται και με άλλες θεματικές περιοχές. Ενδεικτικά μπορεί να ασχοληθείτε: τι είναι κλωνοποίηση, ιστορικά στοιχεία και γενικές πληροφορίες,κλωνοποίηση και θρησκεία, κλωνοποίηση και οικονομία, εκμετάλλευση του γενετικού υλικού, κλωνοποίηση και κοινωνία.
3. Κατασκευάστε με την ομάδα σας την ιστοσελίδα που αφορά την κλωνοποίηση με την βοήθεια των εκπαιδευτικών σας.
4. Ετοιμάστε μια παρουσίαση της εργασίας σας. (γραπτά ή προφορικά)
5. Παρουσιάστε την ιστοσελίδα σας στις υπόλοιπες ομάδες. Απαντήστε στις πιθανές ερωτήσεις τους. Στη συνέχεια αν υπάρχει δυνατότητα αναρτήστε τις ιστοσελίδες στο διαδίκτυο.

Υλικό για τις ομάδες
Πέρα από τις πληροφορίες και το υλικό που θα συλλέξουν τα ίδια τα παιδιά, μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά βοηθητικό υλικό για να τα καθοδηγήσουμε αρχικά. Τα άρθρα που δόθηκαν στη δραστηριότητα "αντιπαράθεση επιχειρημάτων για την κλωνοποίηση (2)" μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε αυτή. Επίσης μπορούμε να προτείνουμε στους μαθητές την επίσκεψη στις εξής ιστοσελίδες:

Γενετική μηχανική και κλωνοποίηση
Το πρόσωπο της κλωνοποίησης & το Πρόσωπο του Ανθρώπου
ΕΚΘΕΣΗ - Για την αναπαραγωγική κλωνοποίηση του ανθρώπουΚλωνοποίηση
Η κλωνοποίηση και η πυρηνική μεταμόσχευση για αναπαραγωγή και θεραπεία
Dolly the Sheep Rotating at The National Museum of Scotland


διαφορετικές θεματικές περιοχές που εμπλέκονται

Οι θεματικές περιοχές που εμπλέκονται στην παραπάνω δραστηριότητα είναι: καλλιτεχνικά (αισθητική αγωγή), σχεδιασμός και τεχνολογία, θρησκευτικά, Βιολογία.


δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται και συμβάλλουν στην εκπαίδευση του πολίτη

Μέσα από τη δραστηριότητα της κατασκευής μιας ιστοσελίδας, οι μαθητές πέρα τα θέματα φυσικών επιστημών που μαθαίνουν, εκφράζουν τον προβληματισμό τους πάνω στον τρόπο που τα θέματα αυτά στο πλαίσιο της κοινωνικής μας ζωής επηρεάζουν την ποιότητα ζωής μας, την ηθική, την θρησκεία, την οικονομία, τον πολιτισμό, φέρνοντας στο προσκήνιο τον τρόπο που η επιστήμη και η κοινωνία αλληλεπιδρούν. Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τα κοινωνικά ζητήματα και τα ηθικά διλήμματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της κλωνοποίησης στη ζωή μας, και μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις της. Επίσης καλλιεργούν κριτική στάση απέναντι στις προτάσεις της επιστήμης και στις κοινωνικές προεκτάσεις που προκύπτουν από τη χρήση της. Εκπαιδεύονται ακόμη, στο σχεδιασμό και στην παρουσίαση στο σχεδιασμό και στην παρουσίαση ενός οπτικού και προφορικού μηνύματος, δεξιότητα χρήσιμη για όλους.


χάρτης εννοιών

κατασκευή ιστοσελίδας με θέμα την κλωνοποίηση - atlaswiki

μια διδακτική πρόταση από
την Αθανασία Πογιατζή

More pages