κατασκευή κολάζ για την κλιματική αλλαγή


κατασκευή κολάζ για την κλιματική αλλαγή - atlaswikiκατασκευή κολάζ για την κλιματική αλλαγή - atlaswikiκατασκευή κολάζ για την κλιματική αλλαγή - atlaswiki

περιγραφή

Εξηγώ στους/στις μαθητές/μαθήτριες το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε στη δραστηριότητα αυτή. Χωρίζω τα παιδιά σε ομάδες (5-7 ατόμων) και μοιράζω σε όλους/ες τις φωτοτυπίες "Κλιματικές Αλλαγές" και "Φύλλο Εργασίας". Σε κάθε ομάδα δίνω το υλικό που χρειάζεται για την κατασκευή της αφίσας με την τεχνική του κολάζ. Δίνω στις ομάδες χρόνο να επεξεργαστούν το υλικό τους (περίπου 30΄) και δίνω διευκρινίσεις στις ενδεχόμενες απορίες τους. Βοηθάω – αν μου ζητηθεί - τις ομάδες να αποφασίσουν ποιες εικόνες θα χρησιμοποιήσουν ή θα σχεδιάσουν. Σε περίπου 15΄ υπολογίζω ότι θα έχουν αποφασίσει και θα έχουν κόψει το υλικό που θα χρειαστούν. Ένα δεκάλεπτο περίπου θα χρειαστεί για την επικόλληση του επιλεγμένου υλικού πάνω στο χαρτόνι της αφίσας και 15-20΄ για τη συγγραφή του συνοδευτικού κειμένου παρουσίασης της αφίσας κάθε ομάδας. Στο τέλος, οι ομάδες παρουσιάζουν τις αφίσες τους η μία στην άλλη.

χρονική διάρκεια

Δύο διδακτικές ώρες (90΄).

διδακτικό υλικό

  • πληροφοριακό υλικό και φύλλο εργασίας

Φωτοτυπίες «Κλιματικές αλλαγές» και «Φύλλο Εργασίας» για όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες. Ένα σετ φωτοτυπιών για κάθε μαθητή/τρια.

κατασκευή κολάζ για την κλιματική αλλαγή - atlaswiki

Φύλλο Εργασίας

Ονοματεπώνυμο: ……………………………

1) Αρχικά διαβάστε τη φωτοτυπία σας «Κλιματικές Αλλαγές» για να ενημερωθείτε για το θέμα της κλιματικής αλλαγής.

2) Στη συνέχεια, μελετήστε το υλικό που σας δόθηκε και κατασκευάστε με την τεχνική του κολάζ μια αφίσα με θέμα την κλιματική αλλαγή. Να φαίνονται τα αίτια της κλιματικής αλλαγής και οι πιθανές επιπτώσεις της. Μπορείτε να χρησιμοποιείστε όποιες από τις εικόνες θέλετε ή/και ζωγραφίστε δικές σας.

3) Γράψτε ένα μικρό κείμενα (10-15 σειρών) στο οποίο να παρουσιάζετε και να εξηγείτε την αφίσα σας.

Συνεργαστείτε με τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριες της ομάδας σας για τη δημιουργία της αφίσας και του κειμένου.

  • φωτογραφικό υλικό

Φωτογραφίες, σκίτσα, στατιστικές πληροφορίες & κείμενα που συνοδεύονται από φωτογραφικό υλικό κλεισμένα μέσα σε ένα φάκελο. Ένας φάκελος με το ίδιο υλικό για κάθε ομάδα.

κατασκευή κολάζ για την κλιματική αλλαγή - atlaswikiκατασκευή κολάζ για την κλιματική αλλαγή - atlaswikiκατασκευή κολάζ για την κλιματική αλλαγή - atlaswiki

κατασκευή κολάζ για την κλιματική αλλαγή - atlaswikiκατασκευή κολάζ για την κλιματική αλλαγή - atlaswikiκατασκευή κολάζ για την κλιματική αλλαγή - atlaswiki

κατασκευή κολάζ για την κλιματική αλλαγή - atlaswikiκατασκευή κολάζ για την κλιματική αλλαγή - atlaswikiκατασκευή κολάζ για την κλιματική αλλαγή - atlaswiki

κατασκευή κολάζ για την κλιματική αλλαγή - atlaswikiκατασκευή κολάζ για την κλιματική αλλαγή - atlaswikiκατασκευή κολάζ για την κλιματική αλλαγή - atlaswiki

κατασκευή κολάζ για την κλιματική αλλαγή - atlaswikiκατασκευή κολάζ για την κλιματική αλλαγή - atlaswikiκατασκευή κολάζ για την κλιματική αλλαγή - atlaswiki

κατασκευή κολάζ για την κλιματική αλλαγή - atlaswikiκατασκευή κολάζ για την κλιματική αλλαγή - atlaswikiκατασκευή κολάζ για την κλιματική αλλαγή - atlaswiki

κατασκευή κολάζ για την κλιματική αλλαγή - atlaswiki

κατασκευή κολάζ για την κλιματική αλλαγή - atlaswikiκατασκευή κολάζ για την κλιματική αλλαγή - atlaswikiκατασκευή κολάζ για την κλιματική αλλαγή - atlaswiki

κατασκευή κολάζ για την κλιματική αλλαγή - atlaswikiκατασκευή κολάζ για την κλιματική αλλαγή - atlaswikiκατασκευή κολάζ για την κλιματική αλλαγή - atlaswiki

κατασκευή κολάζ για την κλιματική αλλαγή - atlaswiki

κατασκευή κολάζ για την κλιματική αλλαγή - atlaswikiκατασκευή κολάζ για την κλιματική αλλαγή - atlaswikiκατασκευή κολάζ για την κλιματική αλλαγή - atlaswiki

κατασκευή κολάζ για την κλιματική αλλαγή - atlaswiki

κατασκευή κολάζ για την κλιματική αλλαγή - atlaswiki

κατασκευή κολάζ για την κλιματική αλλαγή - atlaswiki

κατασκευή κολάζ για την κλιματική αλλαγή - atlaswiki

κατασκευή κολάζ για την κλιματική αλλαγή - atlaswiki

κατασκευή κολάζ για την κλιματική αλλαγή - atlaswiki
κατασκευή κολάζ για την κλιματική αλλαγή - atlaswiki
κατασκευή κολάζ για την κλιματική αλλαγή - atlaswiki

κατασκευή κολάζ για την κλιματική αλλαγή - atlaswiki

κατασκευή κολάζ για την κλιματική αλλαγή - atlaswiki

κατασκευή κολάζ για την κλιματική αλλαγή - atlaswikiκατασκευή κολάζ για την κλιματική αλλαγή - atlaswikiκατασκευή κολάζ για την κλιματική αλλαγή - atlaswiki

κατασκευή κολάζ για την κλιματική αλλαγή - atlaswikiκατασκευή κολάζ για την κλιματική αλλαγή - atlaswikiκατασκευή κολάζ για την κλιματική αλλαγή - atlaswiki

κατασκευή κολάζ για την κλιματική αλλαγή - atlaswiki
κατασκευή κολάζ για την κλιματική αλλαγή - atlaswiki
κατασκευή κολάζ για την κλιματική αλλαγή - atlaswiki

κατασκευή κολάζ για την κλιματική αλλαγή - atlaswiki
κατασκευή κολάζ για την κλιματική αλλαγή - atlaswiki

Τέλος, θα χρειαστούν μπλοκ ζωγραφικής, μαρκαδόροι ή άλλες μπογιές για το σχεδιασμό εικόνων από τα παιδιά, ψαλίδια και κόλλα για κάθε ομάδα, ένα λευκό χαρτόνι σε μέγεθος αφίσας (Α3), κόλλες αναφοράς και μολύβια/στυλό για κάθε ομάδα για τη συγγραφή του συνοδευτικού κειμένου παρουσίασης της αφίσας.

δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται και συμβάλλουν στην εκπαίδευση του πολίτη

  • Αναγνώριση ενός προβλήματος και των προεκτάσεών του.
  • Ικανότητες οργάνωσης πληροφοριών.
  • Ικανότητα λήψης αποφάσεων – επιλογής εύστοχων και κατάλληλων πληροφοριών ανάλογα με το ζητούμενο της δραστηριότητας.
  • Κριτική στάση απέναντι στη χρήση πηγών ενέργειας που επιβαρύνουν το περιβάλλον.
  • Κριτική στάση απέναντι στην ανεξέλεγκτη εκμετάλλευση των επιτευγμάτων της τεχνολογίας.

χάρτης εννοιών

κατασκευή κολάζ για την κλιματική αλλαγή - atlaswiki


μια διδακτική πρόταση από τον Πέτρο Ανεστάκη

More pages