κατασκευή μπαταρίας

κατασκευή μπαταρίας - atlaswiki κατασκευή μπαταρίας - atlaswiki κατασκευή μπαταρίας - atlaswiki
οδηγίες δραστηριότητας

η δραστηριότητα αυτή αποτελεί ένα πείραμα το οποίο μπορεί να υλοποιηθεί είτε από το δάσκαλο είτε από τα ίδια τα παιδιά χωρισμένα σε ομάδες των 4 ατόμων. Σκοπός της είναι να αναιρέσουν τα παιδιά την άποψη ότι το ρεύμα
από την μπαταρία με τη βοήθεια ενός ή δύο καλωδίων πηγαίνει στη λάμπα όπου και καταναλώνεται ολικά ή μερικά. Αρχικά λοιπόν δίνεται στα παιδιά ένα φύλλο εργασίας που περιλαμβάνει τα υλικά και την εκτέλεση του πειράματος. Το φύλλο εργασίας μπορεί να δοθεί στους μαθητές και μια μέρα πριν από την εκτέλεση του πειράματος ώστε να το μελετήσουν και να φέρουν μαζί τους τα υλικά.
Μαζί με το φύλλο εργασίας δίνεται στους μαθητές και μία σειρά ερωτήσεων προκειμένου να απαντηθούν μετά την εκτέλεση του πειράματος.
διδακτικό υλικό
φύλλο εργασίας
ΠΕΙΡΑΜΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ: Μία πατάτα ή ένα λεμόνι, ένα μαχαίρι, μία χάλκινη λωρίδα, μία λωρίδα ψευδάργυρο, έναν πιεζοηλεκτρικό βομβητή(θα τον βρεις στην τάξη).
ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙΣ: Με τη βοήθεια του μαχαιριού άνοιξε δυο παράλληλες σχισμές στην πατάτα, σε μικρή μεταξύ τους απόσταση, π.χ. 1 cm. Βάλε μέσα στη μια σχισμή τη χάλκινη λωρίδα και στην άλλη τη λωρίδα από ψευδάργυρο. Βεβαιώσου ότι δεν ακουμπάνε οι λωρίδες μεταξύ τους, ούτε μέσα ούτε έξω από την πατάτα. Σύνδεσε το θετικό πόλο (κόκκινο καλώδιο) του βομβητή στη χάλκινη λωρίδα και τον αρνητικό (μαύρο καλώδιο) πόλο στην λωρίδα του ψευδαργύρου.

κατασκευή μπαταρίας - atlaswiki

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Τι θα ακούσεις;........................................................................................................................................................
Συμπλήρωσε τα κενά και δες την ερμηνεία του φαινομένου.
Οι χημικές αντιδράσεις γίνονται μεταξύ της πατάτας – λεμονιού και του χαλκού και του ψευδαργύρου. Οι χημικές αυτές αντιδράσεις έχουν ως αποτέλεσμα τη συγκέντρωση .............. στη χάλκινη λωρίδα, η οποία έτσι φορτίζεται .............................. και .............στη λωρίδα του ψευδαργύρου, η οποία έτσι φορτίζεται ........................ Η διαφορά αυτή έχει ως αποτέλεσμα την ύπαρξη ...................... μεταξύ των δύο μεταλλικών λωρίδων. Η σύνδεση του βομβητή έχει ως αποτέλεσμα .................................. και ο βομβητής ηχεί.
Τί συμπέρασμα βγάζεις; ....................................................................................................................................................................................

χρονική διάρκεια
2 διδακτικές ώρες (προετοιμασία και εκτέλεση)

δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται
Αρχικά, ο μαθητής μέσα από το πείραμα κατανοεί, θυμάται και μαθαίνει καλύτερα. Ακόμη με τη χρήση πειραμάτων, η φυσική γίνεται γνωστικό αντικείμενο για όλους και όχι μόνο για τους μελλοντικούς επιστήμονες. Σημαντική φυσικά είναι και η προέκταση, όπου είναι δυνατό, της χρήσης της μεθοδολογίας της φυσικής για την εξαγωγή συμπερασμάτων και την λήψη αποφάσεων στην καθημερινή ζωή. Επίσης, ο μαθητής, κάνοντας πειράματα σε μικρές ομάδες, μαθαίνει να συνεργάζεται με τους άλλους, να συζητά τις απόψεις του και να υποστηρίζει, να αποδέχεται τις απόψεις των άλλων. Τέλος, ο μαθητής, κάνοντας ο ίδιος πειράματα, αποκτά χειρωνακτικές δεξιότητες.


μια διδακτική πρόταση από τον Καπανδέλη Γεώργιο, εμπλουτισμένη από τις Ρέντη Αναστασία και Σέλκου Μαρία

More pages