κινήσου κι εσύ όπως τα ηλεκτρόνια

κινήσου κι εσύ όπως τα ηλεκτρόνια - atlaswiki κινήσου κι εσύ όπως τα ηλεκτρόνια - atlaswiki κινήσου κι εσύ όπως τα ηλεκτρόνια - atlaswiki
οδηγίες δραστηριότητας

Στο μάθημα της Φυσικής για τα ηλεκτρικά κυκλώματα ο δάσκαλος προτείνει στα παιδιά να βγούνε στην σχολική αυλή. Εκεί ξεκινάει ένα παιχνίδι που σκοπό έχει να καταλάβουν τα παιδιά πως λειτουργεί ένα ηλεκτρικό κύκλωμα.
Πριν την έναρξη του παιχνιδιού δίνεται από τον δάσκαλο στα παιδιά φύλλο εργασίας, με ανοιχτό και κλειστό κύκλωμα. Στο παιχνίδι συμμετέχει ολόκληρη η τάξη όπως και ο δάσκαλος. Τα παιδιά έχουν τον ρόλο των ηλεκτρονίων, οι μπάλες είναι η ηλεκτρική ενέργεια που ρέει, ο κύκλος που σχηματίζουν οι μαθητές είναι το κύκλωμα, το καλάθι που βρίσκεται δίπλα στον τελευταίο μαθητή είναι ο λαμπτήρας και τέλος ο δάσκαλος είναι αυτός που πατώντας τον διακόπτη προσπαθεί να ανάψει την λάμπα. Αρχικά οι μαθητές κινούνται άτακτα στον χώρο. Με το που χτυπά ο δάσκαλος τα χέρια τα παιδιά μπαίνουν σε κύκλο, δημιουργώντας έτσι το κύκλωμα. Το κάθε παιδί κρατάει στα χέρια του μία μπάλα, την οποία δίνει στον διπλανό του, προσπαθώντας να μην του πέσει. Αν όλες οι μπάλες καταλήξουν στο καλάθι, ο υποτιθέμενος λαμπτήρας ανάβει επιτυχώς(κλειστό κύκλωμα), αν όμως έστω και μία μπάλα πέσει, ο υποτιθέμενος λαμπτήρας δεν ανάβει, αφού το κύκλωμα άνοιξε. Τότε το παιχνίδι ξεκινά και πάλι από την αρχή. Τέλος τα παιδιά καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις του φύλλου εργασίας με βάση το παιχνίδι που έπαιξαν.

διδακτικό υλικό

πρότυπο φύλλο εργασίας
κινήσου κι εσύ όπως τα ηλεκτρόνια - atlaswiki
κινήσου κι εσύ όπως τα ηλεκτρόνια - atlaswiki
κινήσου κι εσύ όπως τα ηλεκτρόνια - atlaswiki
Ερώτηση 1: Τί συμβαίνει όταν ένα κύκλωμα είναι ανοιχτό;
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Ερώτηση 2: Τί συμβαίνει όταν ένα κύκλωμα είναι κλειστό;

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

Ερωτήσεις Σωστού/Λάθους
1) Όταν λέμε ρέει το ηλεκτρικό ρεύμα εννοούμε ότι ρέουν τα ηλεκτρόνια
Σ ή Λ
2) Όταν συνδέεται μία λάμπα σε μία πρίζα αυτό που ρέει είναι η ενέργεια και όχι τα ηλεκτρόνια Σ ή Λ
3) Όταν κλείνουμε τον διακόπτη το φως του δωματίου εξακολουθεί να είναι αναμμένο Σ ή Λ
4) Όταν ανοίγουμε τον διακόπτη το φως του δωματίου εξακολουθεί να είναι αναμμένο Σ ή Λ

χρονική διάρκεια
1 διδακτική ώρα

δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται
μέσα από την συγκεκριμένη δραστηριότητα οι μαθητές αντιλαμβάνονται ευκολότερα τις έννοιες της φυσικής, εφόσον πρόκειται για παιχνίδι. Τα παιδιά διασκεδάζουν, δημιουργούν φιλίες και μαθαίνουν να συνεργάζονται.

μια διδακτική πρόταση από τον Καπανδέλη Γεώργιο, εμπλουτισμένη από τις Ρέντη Αναστασία και Σέλκου Μαρία

More pages