κολάζ για τη ρύπανση των υδάτων

κολάζ για τη ρύπανση των υδάτων - atlaswiki κολάζ για τη ρύπανση των υδάτων - atlaswiki κολάζ για τη ρύπανση των υδάτων - atlaswiki
οδηγίες δραστηριότητας
οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των 5 ή 6 ατόμων (ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των ατόμων της κάθε τάξης). Κάθε ομάδα αναλαμβάνει να δημιουργήσει δύο κολάζ. Το πρώτο θα απαρτίζεται από εικόνες/φωτογραφίες ή τμήματα τους από έντυπο υλικό, που θα απεικονίζουν τοπία, των οποίων βασικό στοιχείο θα είναι το νερό πριν την ανθρώπινη παρέμβαση και το δεύτερο θα απεικονίζει μολυσμένα ύδατα μετά την επέμβαση των ανθρώπων. Κάθε εικόνα θα συνοδεύεται από μία λεζάντα ή ένα σύντομο κείμενο σχετικά με το θέμα που απεικονίζει και κάθε αφίσα θα έχει έναν τίτλο πάνω στο θέμα που έχει επιλεγεί ως κεντρικό της αφίσας.Έτσι λοιπόν, δημιουργούνται αρκετά κολάζ, εκ των οποίων η πρώτη κατηγορία παρουσιάζει την ομορφιά και την αρμονία της φύσης μέσα απ’ το υγρό στοιχείο δηλαδή διάφορους υδροτόπους όπως λίμνες, ποτάμια, θάλασσες, ωκεανούς, καταρράκτες, ρυάκια μαζί με τη χλωρίδα και την πανίδα αυτών. Η δεύτερη κατηγορία θα έχει ως θέμα την οικολογική καταστροφή λόγω της μόλυνσης και της ρύπανσης του νερού, καθώς και τις αρνητικές επιπτώσεις στους ζωικούς και φυτικούς οργανισμούς του, ως αποτέλεσμα της ανθρώπίνης επέμβασης και δραστηριότητας σ’ αυτό. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να αυτοσχεδιάσουν πάνω στη δημιουργία του κολάζ τους, ζωγραφίζοντας τοπία σχετικά με το θέμα που πραγματεύονται.
Αφού η κάθε ομάδα ολοκληρώσει την κατασκευή και των δύο κολάζ που της αντιστοιχούν, θα ακολουθήσει συζήτηση και σχολιασμός αυτών. Θέμα της συζήτησης θα αποτελεί η σημασία του υγρού στοιχείου στην καθημερινή ζωή, η μεγάλη ποικιλία χρήσεων του νερού και η προσφορά των υγροτόπων γενικότερα. Έπειτα, τα παιδιά καλούνται μέσα από έναν διάλογο να αναγνωρίσουν τις αιτίες μόλυνσης, ρύπανσης και λανθασμένης χρήσης του νερού, να συνειδητοποιήσουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα και να καταγράψουν τις αρνητικές επιπτώσεις της επέμβασης του ανθρώπου στο φυσικό περιβάλλον. Τέλος,διεξάγεται άλλη μία συζήτηση, η οποία επιδιώκει την ευαισθητοποίηση των μαθητών ως προς τις περιβαλλοντικές αλλαγές και τα συνεπακόλουθα αποτελέσματά τους. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αυτής τα παιδιά καλούνται να προτείνουν τρόπους αντιμετώπισης και λύσης των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Στόχος είναι η ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης, καθώς και η βαθύτερη κατανόηση της σχέσης αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με το ευρύτερο φυσικό του περιβάλλον, με σκοπό να βιώσουν τα παιδιά το μεγαλείο της φύσης και να κατανοήσουν ότι η δύναμη του ανθρώπου μπορεί εναρμονίζεται με την φύση και να δημιουργεί αντί να καταστρέφει την αρμονία της.

διδακτικό υλικό
  • περιοδικά, εφημερίδες και γενικά έντυπο υλικό, απ’ όπου τα παιδιά μπορούν να συλλέξουν εικόνες και φωτογραφίες σχετικά με το θέμα που τους έχει δοθεί
  • χαρτόνια, κόλλες, ψαλίδια, μολύβια, μαρκαδόροι και ό,τι άλλο μπορεί να χρειαστεί για την κατασκευή των κολάζ
  • βιβλία, εγκυκλοπαίδειες, περιοδικά και άλλες πηγές απ’ όπου τα παιδιά μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες πάνω στο θέμα τους.
κολάζ για τη ρύπανση των υδάτων - atlaswiki κολάζ για τη ρύπανση των υδάτων - atlaswiki κολάζ για τη ρύπανση των υδάτων - atlaswiki
χρονική διάρκεια
3 διδακτικές ώρες στο πλαίσιο μιας εβδομάδας είναι αρκετές για τη δημιουργία των πρώτων κολάζ και άλλες 3 κατά τη διάρκεια μιας άλλης για τη δημιουργία των δεύτερων. Ο σχολιασμός όλων των κολάζ και οι συζητήσεις με αφορμή αυτά θα ολοκληρωθούν σε άλλες 3 διδακτικές ώρες μιας τρίτης εβδομάδας.

δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται
πρώτα απ’ όλα η δραστηριότητα που προτείνεται παραπάνω δίνει στα παιδιά μια ευκαιρία να εκτονωθούν απ΄ την πίεση των μαθημάτων και να χαλαρώσουν κάνοντας ταυτόχρονα κάτι δημιουργικό. Η ενασχόληση με μία τέτοια δραστηριότητα συμβάλλει επίσης, στην καλλιέργεια της φαντασίας και στην ανάπτυξη της κριτικής παρατήρησης και σκέψης καθώς τα παιδιά καλούνται να διαμορφώσουν μόνα τους τα κολάζ τους ενώ παράλληλα τους δίνεται η ευκαιρία να εκφραστούν μ’ ένα διαφορετικό τρόπο. Επιπρόσθετα αποκτούν ευχέρεια πάνω στη διαχείριση υλικού για κατασκευές και χειροτεχνίες. Αναπτύσσουν επίσης, την ικανότητα μετάδοσης πληροφοριών μέσω των παρουσιάσεων που κάνουν και των συζητήσεων που διεξάγονται ενώ παράλληλα ευαισθητοποιούνται πάνω στο ζήτημα της διασφάλισης του περιβάλλοντος, συνειδητοποιώντας ότι κάθε πολίτης με τις πράξεις του μπορεί να συμβάλλει στην ορθότερη διαχείριση του. Επιπλέον τα παιδιά αποκτούν αξίες, δεξιότητες και στάσεις συμπεριφοράς που συμβάλλουν στο να εξελιχθούν σε ενεργούς, υπεύθυνους πολίτες με περιβαλλοντική συνείδηση και κατανόηση της αλληλεπίδρασης τους με το φυσικό περιβάλλον.Τέλος είναι σημαντικό να ειπωθεί ότι όλα αυτά είναι μέρος του βιωματικού τρόπου μάθησης και μέσω μιας τέτοιας δραστηριότητας αναπτύσσεται και καλλιεργείται το ομαδικό πνεύμα , η συνεργατικότητα, η από κοινού προσπάθεια επίτευξης ενός στόχου αλλά και η υπευθυνότητα για τη σωστή παρουσία και δράση μέσα σε μία ομάδα.

μια διδακτική πρόταση από τους Πανουργιά Δήμητρα, Στρατουδάκη Αικατερίνη και Μαυρίδη Θεόδωρο, εμπλουτισμένη από τις Ρέντη Αναστασία και Σέλκου Μαρία

More pages