κολάζ για τη χαμένη Ατλαντίδαο μύθος για την χαμένη Ατλαντίδα - atlaswikiο μύθος για την χαμένη Ατλαντίδα - atlaswikiΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑΣ - ο χώρος εργασιών


οργάνωση δραστηριότητας

Οι μαθητές είναι χωρισμένοι σε ομάδες τεσσάρων - πέντε ατόμων. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει να δημιουργήσει το δικό της κολάζ που αφορά κάποιο από τα στάδια της καταστροφής της Ατλαντίδας. Τα στάδια - θέματα του κολάζ ειναι τα εξής:
  1. Δημιουργία σεισμού σε κάποιο νησί
  2. Έκρηξη ηφαιστείου που βρίσκεται στο νησί
  3. Δημιουργία τσουνάμι
  4. Καταποντισμός του νησιού
Στο τέλος, τα τέσσερα κολάζ ενώνονται και η κάθε ομάδα παρουσιάζει - εξηγεί το δικό της στάδιο στους υπόλοιπους.

Η δραστηριότητα πρέπει να ολοκληρωθεί σε μία διδακτική ώρα (45 λεπτά).


στάσεις και δεξιότητες

Μέσω της δραστηριότητας του κολάζ επιδιώκονται τα παρακάτω:
  • Ο διαχωρισμός μύθου - πραγματικότητας από τα παιδιά.
  • Η κατανόηση των φυσικών φαινομένων (σεισμοί, ηφαίστειο, τσουνάμι) που σχετίζονται με την καταστροφή της Ατλαντίδας από τους μαθητές, με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο.
  • Οι μαθητές να καλλιεργήσουν την καλλιτεχνική τους φύση.
  • Να αναπτύξουν τη συνεργασία και την ομαδικότητα μεταξύ τους.


διδακτικό υλικό

Οι μαθητές έχουν στη διάθεσή τους: φωτογραφίες σχετικές με τα φαινόμενα, αποκόμματα από περιοδικά, μαρκαδόρους, ψαλίδια, κόλλες, χαρτόνια.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΚΟΛΑΖ) - ο χώρος εργασιώνΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΚΟΛΑΖ) - ο χώρος εργασιώνΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΚΟΛΑΖ) - ο χώρος εργασιώνΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΚΟΛΑΖ) - ο χώρος εργασιών

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΚΟΛΑΖ) - ο χώρος εργασιώνΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΚΟΛΑΖ) - ο χώρος εργασιών


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΚΟΛΑΖ) - ο χώρος εργασιώνΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΚΟΛΑΖ) - ο χώρος εργασιώνΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΚΟΛΑΖ) - ο χώρος εργασιών

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΚΟΛΑΖ) - ο χώρος εργασιώνΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΚΟΛΑΖ) - ο χώρος εργασιών
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΚΟΛΑΖ) - ο χώρος εργασιώνΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΚΟΛΑΖ) - ο χώρος εργασιώνΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΚΟΛΑΖ) - ο χώρος εργασιών


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΚΟΛΑΖ) - ο χώρος εργασιώνΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΚΟΛΑΖ) - ο χώρος εργασιώνΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΚΟΛΑΖ) - ο χώρος εργασιών

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΚΟΛΑΖ) - ο χώρος εργασιώνΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΚΟΛΑΖ) - ο χώρος εργασιών

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΚΟΛΑΖ) - ο χώρος εργασιώνΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΚΟΛΑΖ) - ο χώρος εργασιώνΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΚΟΛΑΖ) - ο χώρος εργασιών

κολάζ για τη χαμένη Ατλαντίδα - atlaswikiκολάζ για τη χαμένη Ατλαντίδα - atlaswikiκολάζ για τη χαμένη Ατλαντίδα - atlaswiki

κολάζ για τη χαμένη Ατλαντίδα - atlaswikiκολάζ για τη χαμένη Ατλαντίδα - atlaswiki
μια διδακτική πρόταση από
την Αβραμίδου Εύη, την Αλμπαντάκη Άσπα-Μαρία και τη Γκιάτα Ειρήνη

More pages