κολάζ για το φαινόμενο του θερμοκηπίου

κολάζ για το φαινόμενο του θερμοκηπίου - atlaswikiΣτη δραστηριότητα που ακολουθεί εισάγουμε τα παιδιά σε μια νέα εναλλακτική μορφή διδασκαλίας όπου εμπλέκονται η καλλιτεχνική δημιουργία και η μάθηση.H δραστηριότητα διαρκεί μια τυπική διδακτική ώρα (45 λεπτά)
Συγκεκριμένα, αρχικά μοιράζονται στα παιδιά εικόνες από βιβλία φυσικών επιστημών γύρω από το θέμα του φαινομένου του θερμοκηπίου. Στη συνέχεια οι μα;θητές/ τριες συζητούν μεταξύ τους και δουλεύουν σε ομάδες κατασκευάζοντας αφίσες με την τεχνική του κολάζ. Η παρουσίαση των αφισών μπορεί να γίνει είτε μέσα στην τάξη, είτε σε μια ανοιχτή έκθεση αφίσας , την οποία μπορούν να επισκεφθούν και οι υπόλοιποι/ες μαθητές/τριες του σχολείου ή/και οι γονείς. Μετά το τέλος της διαδικασίας μπορεί να ζητηθεί από τους/τις μαθητές/τριες να σχεδιάσουν χάρτες εννοιών συνθέτοντας τις έννοιες που αυτοί/ες θεωρούν σημαντικές και ενδιαφέρουσες.
Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι να έρθουν στην επιφάνεια οι ιδέες των μαθητών/τριών, όπως επίσης επιδιώκεται η πρόκληση του ενδιαφέροντος των μαθητών/τριων, η διαμόρφωση θετικής στάσης απέναντι στη μάθηση και η διαμόρφωση κριτικής στάσης των μελλοντικών πολιτών απέναντι στις προτάσεις της τεχνολογίας και της επιστήμης που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής.

Φύλλο εργασίας
  1. Μελετήστε το υλικό που σας δόθηκε και κατασκευάστε με την τεχνική του κολάζ μια αφίσα με θέμα το φαινόμενο του θερμοκηπίου.


  1. Ετοιμάστε (γραπτά ή προφορικά) μια παρουσίαση της αφίσας σας


  1. Αναρτήστε την αφίσα σας και παρουσιάστε την στους/στις συμμαθητές/τριες σας.

μια διδακτική πρόταση από την Μακαρατζή Δήμητρα, την Τζίκα Έλενα
και τον Δομουχτσή Νικόλαο


More pages