κολλάζ για τα καιρικά φαινόμενα

Η δραστηριότητα με την οποία θα ασχοληθούν τα παιδιά είναι η δημιουργία αφίσας με τη μέθοδο του κολλάζ.
Στα πρώτα 5 λεπτά τους μοιράζουμε τα υλικά. Στη συνέχεια χωρίζουμε τους μαθητές και τις μαθήτριες σε ομάδες και σε κάθε ομάδα δίνουμε τα ανάλογα υλικά που θα χρειαστούν για την εργασία τους. Το θέμα της αφίσας είτε ανακοινώνεται στους μαθητές / μαθήτριες εκείνη τη στιγμή είτε τους έχει ήδη ανακοινωθεί αρκετές μέρες πριν, για να ενημερωθούν και από μόνοι /μόνες τους σχετικά και να ψάξουν και να φέρουν υλικό και ανάλογα περιοδικά και αυτοί / αυτές στην τάξη.
Κάθε ομάδα σχεδιάζει τη δική της αφίσα, η οποία μπορεί να έχει εικόνες, σχήματα, κείμενα είτε έτοιμα, κομμένα από το έντυπο υλικό και κολλημένα στην αφίσα, είτε γραμμένα από τους / τις ίδιους /ίδιες μαθητές / μαθήτριες. Κάθε αφίσα αποτελεί ένα σύντομο οπτικό μήνυμα, το οποίο και θα πρέπει να εκφράζει ο πρωτότυπος τίτλος που οι μαθητές / μαθήτριες επιλέγουν για την αφίσα τους. Όταν όλες οι αφίσες είναι έτοιμες αναρτιούνται και πραγματοποιείται μια συνεδρία αφίσας. Κάθε ομάδα παρουσιάζει προφορικά την αφίσα της στις υπόλοιπες ομάδες και απαντά σε τυχόν ερωτήσεις, ενώ τέλος ακολουθεί συζήτηση ανάμεσα σε όλες τις ομάδες.Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια που θα χρειαστεί για την πραγματοποίηση αυτής της δραστηριότητας υπολογίζεται σε μια διδακτική ώρα.


κολλάζ για τα καιρικά φαινόμενα - atlaswiki

Διδακτικό υλικό

Το διδακτικό υλικό που χρησιμοποιείται σ’ αυτή τη δραστηριότητα είναι χρωματιστά χαρτόνια, μαρκαδόρους σε διάφορα χρώματα, ψαλίδια, κόλλες, περιοδικά με πολύχρωμες σελίδες και ένα πακέτο με ασπρόμαυρο – έγχρωμη φωτοτυπημένο υλικό που έχει εικόνες, οι οποίες συνοδεύονται από λεζάντες και σύντομα κείμενα σχετικά με το θέμα των φυσικών επιστημών που έχει επιλεγεί ως κεντρικό θέμα της αφίσας.

μια διδακτική πρόταση από την ΜΑΝΤΖΟΛΗ ΟΛΓΑ, την ΤΣΑΤΣΑΛΗ ΙΣΙΔΩΡΑ
και τον Δομουχτσή Νικόλαο

More pages