κολλάζ για την δημιουργία του σύμπαντος

[Untitled] Ως τελευταία δραστηριότητα θεωρήσαμε δόκιμο το μάθημα των καλλιτεχνικών, καθώς τα παιδιά εδώ γίνονται δημιουργικά παίρνοντας εκείνα την πρωτοβουλία. Αρχικά θα διανείμουμε στα παιδιά περιοδικά επιστημονικού υλικού και στη συνέχεια θα χωρίσουμε την τάξη σε δύο ομάδες. Στη 1η ομάδα οι μαθητές αναλαμβάνουν να κάνουν κολλάζ κομμάτια του δοθέντος υλικού και στη 2η ομάδα, τα παιδιά θα ζωγραφίσουν πως φαντάζονται το πλανητικό σύστημα μετά από όσα έχουν δει.

Για τη τελευταία δραστηριότητα θα χρησιμοποιήσουμε τις 2 ώρες της αισθητικής αγωγής.

Τα παιδιά είχαν προμηθευτεί ήδη από το σπίτι τους το απαραίτητο υλικό ( χαρτόνια, κόλλες, μπογιές και ψαλίδια για το μάθημα των καλλιτεχνικών. Το υλικό που χρειάζεται να τους παρέχουμε εμείς προέρχεται από τα εξής επιστημονικά περιοδικά: Focus, National Geographic, Science Illustrated και Geo.

Η 5η δραστηριότητα ενσωματώνει ασχολίες που αφορούν στην αισθητική αγωγή πάνω στο κυρίαρχο πάντα θέμα. Ο ρόλος του δασκάλου είναι απλά οργανωτικός και αφήνει τις βασικές πρωτοβουλίες στους μαθητές.

κολλάζ για την δημιουργία του σύμπαντος - atlaswiki

Στο τελευταίο αυτό μέρος αναπτύσσονται δεξιότητες και εμπειρίες σχετικές με την τέχνη, κυρίως μεταγνωστικές. Τα παιδιά μαθαίνουν να λειτουργούν με φαντασία και να δημιουργούν στα πλαίσια της συλλογικότητας.

μια διδακτική πρόταση από την Υφαντίδου Αναστασία, την Παπαιωάννου Μυρτώ-Αστερία
και τον Δομουχτσή Νικόλαο

More pages