κολλάζ για την μόλυνση των υδάτων

κολλάζ για την μόλυνση των υδάτων - atlaswikiΓια την διδασκαλία της ρύπανσης του νερού εκτός από τον παραδοσιακό τρόπο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιες άλλες διδακτικές μεθόδους, όπως για παράδειγμα την τεχνική του κολάζ. Με σκοπό τη δημιουργία αφίσας χωρίζουμε τους/τις μαθητές/τριες σε ομάδες και σε κάθε ομάδα δίνουμε ένα χρωματιστό χαρτόνι, μαρκαδόρους σε διάφορα χρώματα, ψαλίδια, κόλλες, περιοδικά με πολύχρωμες σελίδες και ένα πακέτο με εικόνες, οι οποίες συνοδεύονται από λεζάντες και σύντομα κείμενα σχετικά με το κεντρικό θέμα της αφίσας. Το θέμα της αφίσας το ανακοινώσαμε από την προηγούμενη μέρα, ώστε να προετοιμαστούν τα παιδιά και να φέρουν ανάλογο υλικό στην τάξη. Κάθε ομάδα σχεδιάζει την δική της αφίσα, με εικόνες, σχήματα ή κείμενα έτοιμα ή φτιαγμένα από τα παιδιά. Κάθε αφίσα αποτελεί ένα σύντομο οπτικό μήνυμα, το οποίο πρέπει να έχει έναν πρωτότυπο τίτλο. Όταν όλες οι αφίσες είναι έτοιμες αναρτούνται, παρουσιάζονται προφορικά και ακολουθεί συζήτηση ανάμεσα σε όλες τις ομάδες.ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


1. Μελετήστε το υλικό που σας δόθηκε και κατασκευάστε με την τεχνική του κολάζ μια αφίσα με θέμα τη ρύπανση του νερού.2. Ετοιμάστε (γραπτά ή προφορικά)μια παρουσίαση της αφίσας σας.3. Αναρτήστε την αφίσα σας και παρουσιάστε την στους συμμαθητές σας. Στη συνεχεία απαντήστε στις πιθανές ερωτήσεις τους.

μια διδακτική πρόταση από την Σαϊρογλου Αικατερίνη, την Παπαδοπούλου Ελισάβετ
και τον Δομουχτσή Νικόλαο

More pages